Yleinen ohje sijoittajille tilanteisiin, jossa välittäjän verottajalle toimittamat raportit ovat sisältäneet virheitä

Välittäjät toimittavat Suomessa automaattisesti verottajalle tiedot jokaisen osakesäästäjän ostoista ja myynneistä verokauden aikana sekä omistuksista vuoden lopussa. Aineistoa verottajalle koostetaan ja toimitetaan runsaasti lyhyessä ajassa, joten tilastollisesti jokaiselle sijoittajalle sattuu virheellinen kirjaus ainakin kerran sijoitusuransa aikana.

Lain mukaan sijoittaja on viimekädessä vastuussa oman veroilmoituksensa oikeellisuudesta, joten jokaisen tulee käydä itseään koskeva veroehdotus läpi. Hyvä käytäntö on myös pitää kirjaa omista ostoistaan ja myynneistään itse hallinnoimaansa tiedostoon tai ruutuvihkoon. Tätä voi hyödyntää tarkastaessaan verotustansa ostojen ja myyntien osalta. Muistiinpanoja voi hyödyntää myös vaihtaessaan välittäjää, jolloin tieto hankintahinnoista ei välttämättä aina siirry.

Verottajan kanssa asiointi on aina ilmaista ja puhelinpalvelun kautta pääsee aina suoraan tai soittopyynnön jälkeen keskustelemaan asiantuntijan kanssa, mikäli ei löydä verottajan internetsivuilta suoraa vastausta etsimäänsä.

Mikäli verotuksessaan huomaa virheitä, on yleisluontoinen ohjeistus Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINEn) asiantuntijalta:

  1. Ole yhteydessä osakevälittäjäsi asiakaspalveluun ja kerro mitkä kirjaukset verotuksessa ovat mielestäsi virheellisiä sekä perusteet niille.
  2. Välittäjän tulee osoittaa toimineensa viranomaisen ohjeistuksen mukaisesti ja korjata mahdolliset virheet.
  3. Mikäli virheellinen verotus ei korjaannu välittäjän avulla, asiakkaan tulee ilmoittaa verottajalle oikeat tiedot verotuksen korjaamiseksi.
  4. Mikäli asiakkaalle koituu välittäjän virheestä tai laiminlyönnistä vahinkoa, on hänellä oikeus vaatia aiheutuneesta vahingosta korvauksia todellisten aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.
    1. Tässä oma aika sekä verottajan kanssa asiointi katsotaan kuluttomaksi.
    2. Asiamiestä voi käyttää, mutta sen käytön tulisi olla perusteltua.
  5. Mikäli asiakas ja välittäjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas olla yhteydessä FINEen asian selvittämiseksi.

Verotuksesta voi asiakkaalle aiheutua vahinkoa vain, jos verotusta ei saada korjattua oikeaksi tai sen korjaamisesta aiheutuu asiakkaalle kustannuksia. Eli lähtökohtaisesti verotus tulee ensin korjata. Se, kuka on tämän velvollinen tekemään, on hieman epäselvää, mutta välittäjän pitää selvä oma virheensä korjata. Viime kädessä vastuu verotuksen oikeellisuudesta on kuitenkin asiakkaalla itsellään.

Jos virhe korjaantuu joko välittäjän toimesta tai omien toimien perusteella, vahinkoa ei aiheutune muuten kuin selvittelykulujen osalta. Tällöin voinee korvattavaa olla selvittelystä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset puhelin-, matkustus- tai muut kustannukset tai asiamiehen käytöstä aiheutuneet kustannukset.

FINE antaa ratkaisusuosituksia sijoitusasioihin liittyvissä ongelma- ja riitatilanteissa. Heidän palvelunsa ovat maksuttomia. Klikkaa tästä FINEn yhteystietoihin.