Verottaja antoi ohjeen Neleksen ja Metso Outotecin osakkeiden hankintamenoista

Verottaja on antanut ohjeistuksensa Neles Oyj:n ja Metso Outotec Oyj:n osakkeiden hankintamenojen määrittämisestä verotuksessa Metso Oyj:n osittaisjakautumisen jälkeen. Metso Oyj:n osakkeenomistajat saivat 30.6.2020 tapahtuneessa jakautumisessa 4,3 uutta Outotec Oyj:n liikkeelle laskemaa osaketta jokaista omistamaansa Metso Oyj:n osaketta kohden.

Metso Oyj:n nettovarallisuus on jakautunut yhtiöiden välillä siten, että Metso Outotec Oyj on vastaanottanut noin 65,93 % nettovarallisuudesta ja Neles Oyj:lle on jäänyt noin 34,07 % nettovarallisuudesta. Hankintamenojen laskennassa käytetään nettovarallisuuksien suhdetta, koska osakkeille laskettujen käypien arvojen suhde ei ole verottajan mukaan olennaisesti poikkeava nettovarallisuuksien suhteesta.

  • Neleksen osakkeen hankintameno on 34,07 % Metson osakkeen alkuperäisestä hankintahinnasta ennen osittaisjakautumista.
  • Metso Outotecin osakkeen hankintameno on 15,33 % Metson osakkeen alkuperäisestä hankintahinnasta ennen osittaisjakautumista.

Verottajan esimerkki osakkeiden hankintamenojen laskennasta:

Verovelvollinen on kesäkuun 2020 lopussa omistanut 10 kappaletta Metso Oyj:n osakkeita, joiden hankintameno on ollut 12,00 euroa per osake. Metso Oyj:n jakautuessa osittain 30.6.2020 verovelvollinen on saanut Metso Oyj:n osakkeita vastaan 43 kappaletta Metso Outotec Oyj:n osakkeita. Osittaisjakautumisen jälkeen yhden Neles Oyj:n osakkeen hankintameno on 4,09 euroa (= 34,07 % * 12,00 euroa) ja yhden Metso Outotec Oyj:n osakkeen hankintameno 1,84 euroa (= 65,93 % * 12,00 euroa / 4,3).

Outotec Oyj:n osakkeiden hankintamenona verotuksessa käytetään suoraan toteutunutta hankintamenoa.

Tarvittaessa kannattaa varmistaa omalta palveluntarjoajalta, muutetaanko Neleksen ja Metso Outotecin osakkeiden hankintamenot automaattisesti verottajan ohjeen mukaisiksi palveluntarjoajan alustoilla.

Verottajan ohje kokonaisuudessaan löytyy täältä.