Osakesäästäjät tyrmää Suomen hallituksen suunnitelmat osinkojen lähdeveroille

Suomen hallitus on budjettiriihen alla esittänyt osinkojen lähdeverotusta yhtenä keinona tasapainottaa julkista taloutta. Lähdevero ulotettaisiin koskemaan institutionaalisia sijoittajia ja rahastoja, mutta samanaikaisesti säätiöt ja työmarkkinajärjestöt jätettäisiin lähdeveron ulkopuolelle. Käytännössä myös ulkomaiset sijoittajat jäisivät sen ulkopuolelle, vaikka hallitus väittää lähdeveron kohdistuvan myös niihin.

Hallitus on väittänyt tekevänsä tutkittuun tietoon perustuvia päätöksiä, mutta tässä asiassa asiantuntijat kautta linjan ovat todenneet osinkojen lähdeveron olevan toimimaton. Osinkojen lähdeveron maksaisivat käytännössä vain yksityissijoittajat, joilla jo nyt on pääomatulojen osalta erittäin korkea veroaste.

”Lähdeveron maksaisivat käytännössä vain suomalaiset eläkettä nyt ja tulevaisuudessa saavat sekä tulevaisuutta varten osakkeisiin ja rahastoihin säästävät. Tätä kansalaisten kurittamistako hallitus tosiaan haluaa?” kysyy Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman.

”Verotuksesta tulisi entistä monimutkaisempi ja vinoutuneempi sekä epätasa-arvoisempi. Ottaen huomioon asiantuntijoiden lausunnot sekä verokertymiin liittyvät faktat, vaikuttaa siltä, että hallituksesta joko puuttuu ymmärrystä verotuksesta ja säästämisestä tai ideologia ajaa ymmärryksen edelle”, jatkaa Snellman.

Miten on mahdollista, että suomalainen osakesäästäjä maksaa osinkoveroa melkein 10 kertaa keskimääräistä enemmän?

Osinkoja jaettiin suomalaisista pörssiyhtiöistä vuonna 2020 noin 12 miljardia euroa. Lähdeverokertymä näistä oli noin 400 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa laskennallisesti noin 3 %:n verokantaa. Suomalaisen sijoittajan osinkovero on kuitenkin 25,5 % tai 28,9 % progressiosta riippuen.

”Ongelmana luonnollisesti on se, että ”vain minä” ja ne noin miljoona muuta tavallista säästäjää maksavat tämän veron. Kukaan muu ei maksa. Käännettynä toisinpäin, jos kaikki maksaisivat, riittäisi minultakin 3 %”, toteaa Suomen Osakesäästäjien hallituksen jäsen ja Varsinais-Suomen Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtaja Karri Salmi tuoreimmassa blogikirjoituksessaan.

”Jos kaikki maksaisivat Marinin ehdottaman 5 %, kasvaisi samaan aikaan valtion verokertymä lähes tuplasti Marinin tavoitteleman 150 miljoonan euron sijaan ja samalla kannustettaisiin ennennäkemättömällä tavalla suomalaisten säästämistä ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointia ja investointeja tulevaisuuteen.”

Osakesäästäjät ajaa tasapuolista ja maltillista verotusta

Osakesäästäjät on jo pitkään ajanut säästämisen verotuksen tasapuolistamista ja maltillistamista. Tavoitteena on noin 30 %:n verorasitus voitoista, eli omistajien osuudesta. Tällä hetkellä yhteisöveron ja osinkoveron yhteisvaikutuksesta pörssiyhtiötä omistavien piensijoittajien verorasitus on yli 40 %. Samanaikaisesti muilla sijoittajilla voi verorasitus olla esimerkiksi 20 %.

Hallituksen esittämä osinkojen lähdevero on hyväksyttävä, mikäli se kohdistuu kaikkiin sijoittajiin ja suomalaisilta yksityissijoittajilta poistetaan pääomatulovero osinkojen osalta tai verotukseen palautetaan avoir fiscal.

”Suomessa on tällä hetkellä lähes miljoona osakesäästäjää sekä yli viisi miljoonaa nykyistä ja tulevaa eläkkeensaajaa, joita tämä koskee. Toivottavasti ministeripuolueet miettivät vielä kerran kenen pussiin pelaavat ja miksi.” Snellman kuroo yhteen.

Lisätietoja:

Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja
Victor Snellman, 050 352 4442

Suomen Osakesäästäjien hallituksen jäsen
Karri Salmi, 050 67540