1. Aseta konkreettiset tavoitteet

Suunnitelmaan tulee ottaa mukaan vain asioita, joihin sijoittaja itse voi vaikuttaa ja joista hän voi päättää. Sijoitussuunnitelman tulee syntyä sijoittajan lähtökohdista ja omista tavoitteista. Sijoitussuunnitelmaa laatiessa on aluksi syytä pohtia omia tavoitteitaan ja kirjata ne muistiin, samoin kuin aikataulu tavoitteiden toteutumiselle. ”Miksi sijoitan?” on erinomainen kysymys, ja vastaus konkretisoi melko tarkasti sijoitustoiminnan syyt –eli tavoitteet. Tavoitteisiin on syytä palata säännöllisesti, jotta motivaatio säilyisi vuosien varrella.

Tee oma sijoitussuunnitelma lataamalla ilmainen sijoitussuunnitelmapohja!

LATAA »

2. Rakenna ensin puskurirahasto

Kun tavoitteena on vaurastuminen tai sijoitusomaisuuden kerryttäminen, tulee sijoittajan päähuomion olla melko pitkään omassa taloudessa eikä varsinaisessa sijoittamisessa. Sijoittajan tulee pyrkiä irrottamaan sijoitukset omasta arkitaloudestaan mahdollisimman hyvin. Tämä edellyttää muun muassa riittävän kokoisen puskurin rakentamista yllättäviä tilanteita varten.

Monesti sijoitussuunnitelmaa laatiessa joutuu viilaamaan omia tavoitteitaan. Kun oma taloudellinen tilanne ja niihin liittyvät mahdollisuudet on selvitetty, syntyy melko realistinen kuva saavutettavissa olevista tavoitteista. Muista, että tilanne elää jatkuvasti, joten sijoitussuunnitelma on syytä päivittää vähintään kerran vuodessa, jotta se vastaa edelleen omia tavoitteita.

3. Arvioi riskit ja hajauta

Tuotto-odotusta ohjaa oma riskinottokyky. Pankkien riskikartoitukset eivät yleensä suosittele sijoittamista sataprosenttisesti osakkeisiin, joko lyhyestä sijoitusajasta tai omasta riskiä karttavasta asenteesta johtuen. Näin ollen tuotto-odotus putoaa, ja se voi vaikuttaa suunniteltuun tuotto-odotukseen tai sijoitussuunnitelmaan. Riskinottokyky ei ole staattinen, vaan se vaihtelee yli ajan. Henkilökohtaiset kokemukset vaikuttavat olennaisesti riskinottohalukkuuteen. Mieti millaisia riskejä olet valmis kantamaan ja millä keinoin voit vähentää riskiä.

Säännöllinen säästäminen on yksi keino madaltaa säästämisen riskejä ja hyödyntää korkoa korolle -ilmiötä.  Lisäksi sijoittajan verotus ja sijoittamiseen liittyvät kulut vaikuttavat lopputulokseen.

Haluatko oppia lisää sijoittamisesta? Tutustu jäsenyyteen ja liity mukaan kasvavaan verkostoon!

LIITY »

4. Löydä oma sijoitustyylisi

Mieti millaisiin omaisuuslajeihin ja tuoteryhmiin voisit sijoittaa ja aseta mahdolliset rajoitukset omalle sijoitustoiminnalleen. Nyrkkisääntönä voidaan todeta, että tuotteita, joiden ominaisuuksia ei tunne riittävästi, on syytä välttää.

Sijoitussuunnitelman ei tule tähdätä tiettyihin tuotteisiin, vaan sen avulla tulisi löytää kokonaisvaltainen ratkaisu sijoitustavoitteiden saavuttamiseen. Sijoitustyylejä on runsaasti, ja monesti varsinaisen tuotteen valinta on kompromissi oman osaamisen ja oman ajankäytön välillä. Joku suosii aktiivisia rahastoja, joku indeksituotteita, ja osakesäästäjät pohtivat, ovatko kasvu-, arvo- vai laatusijoittajia.

Alkuperäinen juttu on Osakesäästäjien kirjoittama juttu Viisaan Rahan numerossa 5/2020. Viisas Raha on Osakesäästäjien jäsenille ilmainen talouslehti.