Yksityissijoittajat hyödynsivät koronavuonna osakekurssien vaihteluita

SUOMEN PÖRSSISÄÄTIÖ JA SUOMEN OSAKESÄÄSTÄJÄT, LEHDISTÖTIEDOTE 6.11.2020

Yksityissijoittajat hyödynsivät koronavuonna osakekurssien vaihteluita

Suomen Osakesäästäjien ja Suomen Pörssisäätiön lokakuussa teettämän sijoittajabarometrin mukaan osakesäästäminen on lisääntynyt korona-pandemian aikana. Vastaajista selkeä enemmistö näkee myös seuraavat puoli vuotta hyvänä aikana kasvattaa sijoituksiaan pörssiosakkeisiin.

Osakesäästäjien ja Pörssisäätiön teettämään tutkimukseen vastasi lähes 3 000 sijoittamisesta kiinnostunutta henkilöä. Vastaajista 68 prosenttia kertoi kasvattaneensa pörssiosakesijoituksiaan viimeisen kuuden kuukauden aikana. Yli puolet vastaajista kertoi, että pörssiosakkeet ovat henkilön pääasiallinen sijoituskohde. Pörssiosakesijoituksia oli vähentänyt viimeisen puolivuotiskauden aikana vain 12 prosenttia vastaajista. Sijoittajilla on siis ollut malttia pysyä osakemarkkinoilla kovassakin turbulenssissa.

– Yksityissijoittajat tuovat markkinoille vakautta. Siinä missä monen instituution on osakekurssien laskiessa vähennettävä osakepainoa, yksityissijoittajat lisäävät sitä. Myös vuoden alussa käyttöön tullut osakesäästötili on lisännyt kiinnostusta suoraan omistajuuteen. Yksityishenkilöt ovat vakaita omistajia, kiittelee Pörssisäätiön Lounasmeri.

Sijoittajilla on vahva usko myös tulevaisuuteen. Vastaajista 70 prosenttia ilmoitti aikovansa kasvattaa sijoituksiaan pörssiosakkeisiin myös tulevien kuuden kuukauden aikana ja vähentämistä suunnitteli vain seitsemän prosenttia vastaajista. Tämä siitäkin huolimatta, että 44 prosenttia vastaajista uskoo osakekurssien nousevan tuolla ajanjaksolla, ja laskua ennakoi lähes neljäsosa vastaajista.

– Vaikuttaa siltä, että nuoremmat ja tuoreemmat sijoittajat ovat luottavaisempia tulevaisuuteen. Isomman sijoitussalkun omaavat sijoittajat taas ovat varovaisempia. On ymmärrettävää, että kokemuksen myötä odotukset tulevat realistisemmaksi. Nuorten sijoittajien lisääntynyt kiinnostus on hieno uutinen, arvioi Osakesäästäjien Snellman.

Vastaajilta kysyttiin myös tarkemmin sijoituskohteista.  Kiinnostavimpina toimialoina pidettiin seuraavia: 1. energia ja raaka-aineet, 2. teknologia ja 3. lääkkeet ja terveydenhuolto.  Yhtiöistä yksityissijoittajat pitivät kiinnostavimpina sijoituskohteina Fortumia, Sampoa, Nestettä, Nokiaa ja Wärtsilää.  Kevään sijoittajabarometriin verrattuna merkittävää on lisääntynyt kiinnostus teknologiasektoriin kevään digiloikan myötä.

Lisätietoja:    toimitusjohtaja Sari Lounasmeri, sari.lounasmeri@porssisaatio.fi, p. 050 372 5925

   toimitusjohtaja Victor Snellman, victor.snellman@osakeliitto.fi, p. 050 352 4442

Osakesäästäjät on valtakunnallinen sijoittajien yhteisö, jonka tarkoituksena on auttaa suomalaisia vaurastumaan. Yhteisö tarjoaa sijoittajille riippumatonta informaatiota, koulutusta ja rahanarvoisia jäsenetuja. Visiossamme Suomi on omistusmyönteinen yhteiskunta, enemmistö suomalaisista omistaa pörssiosakkeita ja enemmistö pörssiyhtiöistä on kotimaisessa omistuksessa. Yksityinen varallisuus per asukas on teollisuusmaiden korkeimpia. Suomen Osakesäästäjillä jäseniä on noin 32.000.

Pörssisäätiö on vuonna 1985 perustettu puolueeton, riippumaton ja voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, joka edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita. 
Pysy kartalla myös muista kiinnostavista uutisista, tilaa kerran viikossa lähetettävä 
uutiskirje.