Ahlstrom-Munksjön lunastajakonsortio panttaa maksuja vähemmistöosakkaille

Osakesäästäjät tulkitsee menettelyn painostukseksi, vaatii riidattoman osan välitöntä maksamista.

Ahlstrom-Munksjön osakkeet siirtyivät syyskuussa 2020 julkistetun ostotarjousprosessin jälkeen lunastajalle 23.6.2021, eli vuosi sitten. Ostotarjouksen hinta oli erittäin alhainen, ja prosessiin liittyi useita piirteitä jotka viittaavat Ahlstrom-Munksjön osakkeenomistajien painostamiseen ja epätasa-arvoiseen kohteluun. Nyt lunastajakonsortio panttaa vähemmistöosakkaille riidattomasti kuuluvia varoja.

Välimiesoikeuden päätöksen mukaan lunastusvastike tuli nostaa 21.55 euroon/osake alkuperäisen 17.84 euroa/osake sijasta. Päätöksestä on valitettu. Lunastajakonsortio ei ole kuitenkaan maksanut vähemmistöomistajille riidatonta osaa, 17,84 euroa osakkeelta. Vaikka asian käsittely jatkuukin käräjäoikeudessa, on riidattoman maksuosuuden panttaaminen täysin poikkeuksellista. Se voidaan myös tulkita jälleen yhdeksi keinoksi, jolla nimekäs lunastajakonsortio painostaa vähemmistöomistajia..

Lunastajakonsortioon kuuluvat yhdysvaltalainen pääomasijoittaja Bain Capital, Ahlströmin suvun sijoitusyhtiö Ahlström Capital, Alexander ja Albert Ehrnroothin omistama Viknum AB sekä Alexander Ehrnroothin omistama Belgrano Inversiones.

Yli 2 700 vähemmistöosakkaan maksettava luovutusvoittoverot, vaikka rahat ovat saamatta

Lunastettuja Ahlstrom-Munksjön osakkeita on yhteensä 10 755 918 kappaletta. Niiden kokonaisarvo on riidattomalla osalla (17,84 eurolla) laskettuna noin 191,8 miljoonaa euroa, välitystuomiossa vahvistetun 21,55 euron lunastushinnan mukaan 231,8 miljoonaa euroa sekä uskotun miehen ja vähemmistöomistajien vaatiman 24,49 euron mukaan laskettuna noin 263,4 miljoonaa euroa.

Tilitystä odottavia vähemmistöosakkaita on 28.6.2021 päivätyn osakasluettelon mukaan 2 720. Koska osakkeiden luovutus on verotuksellisesti katsottu tapahtuneeksi vuonna 2021, erääntyvät luovutusvoittoverot maksettavaksi tänä vuonna. Lunastaja ei kuitenkaan ole tehnyt toimenpiteitä riidattoman osan maksamiseksi.

”Lunastajakonsortio on saanut osakkeet haltuunsa vuosi sitten, mutta lunastushinnan riidatonta osaa ei ole maksettu. Tämä on käymieni asiantuntijakeskustelujen perusteella täysin poikkeuksellista. Vähemmistöosakkailla tulee luovutusvoittoverot maksettavaksi, joten vaadimme konsortiolta välittömiä toimia. Pitääkö tätä vitkuttelua tulkita painostamiseksi, samaan tapaan kuin aiemmin ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä, vai mikä on lunastajien motiivi,” kysyy Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman.

Taustaa: Miksi välimiesoikeus nosti lunastushinnan 21,55 euroon osakkeelta?

Syksyllä 2020 ostotarjouksen julkistamisella alkanut Ahlstrom-Munksjön lunastus pois pörssistä saavutti 1.3.2022 merkkipaalun, kun välimiesoikeuden tuomio rekisteröitiin. Annettu 237-sivuinen välitystuomio oli erittäin huolellisesti laadittu ja siinä päädyttiin nostamaan lunastusvastike 21,55 euroon erityisten syiden täytyttyä.

Näitä erityisiä syitä poiketa hintaolettamasta olivat keväällä 2021 laajasti uutisoidun ylimääräisen kokouskutsun tulkitseminen painostamiseksi sekä Ahlströmin suvun jäsenille mahdollisuuden pysyä Ahlstrom-Munksjön omistajina heille suunnatun erillisen vaihtotarjouksen avulla. Lisäksi erityinen syy oli lunastajasta ja Ahlströmin suvusta riippumattomien ostotarjouksien hyväksyneiden vähäinen määrä: vähemmän kuin 70 % osakkaista hyväksyi ostotarjouksen.

Lunastusprosessin aikana Osakesäästäjät tarjosi jäsenilleen oikeusapua yhteistyössä muiden aktiivisten osakkeenomistajien kanssa. Osakesäästäjät ei lähtökohtaisesti ota kantaa tarjousvastikkeisiin, vaan vähemmistöosakkaiden yhdenvertaiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun sekä erityispiirteisiin, jotka vaikuttavat suomalaisten arvopaperimarkkinoiden uskottavuuteen.

Osakesäästäjät on suomalaisten sijoittajien edunvalvontajärjestö, jolla on yli 35 000 jäsentä.

Osakesäästäjien aikaisemmat uutiset aiheesta Ahstrom-Munksjö:

Lue lisää: Verottaja päivittänyt Ahlstrom-Munksjön lunastusta koskevaa ohjeistusta (8.6.2022)

Lue lisää: Verottaja korjannut Ahlstrom-Munksjön lunastusta koskevan ohjeistuksen (21.3.2022)

Lue lisää: Välitystuomio: Ahlstrom-Munksjön lunastuksessa erityisiä syitä nostaa lunastushintaa (11.3.2022)

Lue lisää: Ahlström-Munksjön lunastukseen oikeusedustus Osakesäästäjien jäsenille (19.5.2021)

Lue lisää: Ylimääräisen yhtiökokouksen äänestysohje Ahlstrom-Munksjön omistajille (1.2.2021)