Säästyykö EU Kiinan kohtalolta?

Yhdysvaltojen Presidentti Donald Trump on ollut lausunnoissaan jyrkkä suhteessa siihen, miten Yhdysvaltoja kohdellaan muiden maiden ja jopa WTO:n taholta. Trumpin mukaan yhdysvaltalaiset yhtiöt joutuvat painimaan epätasapainossa olevan kilpailuasetelman kanssa, jossa USA on epäedullisessa asemassa. ”Emme kilpaile pelkästään yenin kanssa, vaan kilpailemme myös heikkenevää euroa vastaan”, Trump kertoi eilen torstaina.

Ekonomistit ovat olleen suhteellisen yksimielisiä siitä, ettei Trumpin uhkaamalla kauppasodalla tai tullimaksujen nostoilla ole ollut merkittäviä vaikutuksia globaalin talouden kasvuun tai Suomen vientiin – ainakaan toistaiseksi. Eri pankkien vientiennusteissa näkyy kuitenkin pientä korjausta alaspäin. Riskeiksi luetellaan myös rahapolitiikan normalisoituminen sekä lokalisoituneet ongelmat Italian, Turkin ja brexitin osalta. Näillä kaikilla voi olla vaikutuksia niin Yhdysvaltojen kuin Euroopankin kasvun kestävyyteen.

Trumpin mukaan Eurooppa on yhtä ”paha” kuin Kiina, mutta vain pienempi. Huolena ovat kuitenkin mahdolliset sanktiot EU:ta kohtaan ja häilyvä kauppasodan uhka. Trumpin huomautukset herättävät kyseenalaistusta Jean-Claude Junckerin kanssa tehdyn sopimuksen pitkäaikaisuudesta, jonka tarkoituksena olisi estää laajempi kauppasota Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä. Transatlanttinen riitatilanne on horjuttanut markkinoita ja ravistellut kansainvälistä järjestystä.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen on tarjonnut alkuvuodesta mahdollisuutta rakentavaan sopuun, jossa WTO-järjestelmää kehitettäisiin. Euroopan tilanne on silti tukala, vaikka tavoitteena on ollut saada EU-maille pysyvä vapaus tulleista. Keväällä 2018 Yhdysvaltain kauppaministeri Wilbur Ross vahvisti, että tullit asetetaan Euroopasta, Kanadasta ja Meksikosta tuotavalle teräkselle ja alumiinille.

Nyt viimeisimpänä Euroopan unioni on tarjonnut mahdollisuutta purkaa tullit, mikäli Yhdysvallat tekisi samoin, mutta Trumpin sanoin se ei riitä. Trumpin mukaan erityisesti autoteollisuuden osalta tullittomuus ei hyödyttäisi Yhdysvaltoja, sillä eurooppalaiset kuluttajat eivät ostaisi autojaan Atlantin toiselta puolelta.

On muistettava, että globaalisti toimivilla yhtiöillä on tuotantoa Yhdysvalloissa ja vice versa. Tällöin ne toimivat kotimarkkinoilla, eivätkä tullit vaikuta näihin yhtiöihin. Tällöin vaikutukset jäävät suhteellisen pieniksi. Trumpin osalta puheessa on paljon varmasti pelkkää retoriikkaa, vaikka huoli kauppasuhteiden toiminnasta on todellinen. EU:n viennistä Yhdysvaltoihin 10 % on autoja.

Teksti: Jamilla Heiskanen

Lue aiheesta lisää – Bloomberg