Osakesäästäjät: Yhtenäisen Eurooppalaisen tietokannan perustaminen helpottaa yksityissijoittajaa valitsemaan sijoituksia

Osakesäästäjien asiantuntijalausunto aiheeseen yhtenäisen eurooppalaisen tietokannan (ESAP) perustaminen ja operoiminen

Lue lisää valiokunnan lausunnosta TAVL 6/2022 vp: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/TaVL_6+2022.aspx

  • Osakesäästäjät kannattaa yhteiseurooppalaista portaalia, josta myös yksityissijoittajat pystyisi omalla kielellään katsomaan kaikki olemassa olevat tiedot liikkeellelaskijoista, listayhtiöiden tiedotteista ja liikkeellelaskuista.
  • Osakesäästäjät kannattaa portaalia, koska aloite helpottaisi yksityissijoittajaa hahmottamaan ja valitsemaan sijoituksia. Lisäksi aloite yksinkertaistaisi yli rajojen tapahtuvaa sijoittamista.
  • Osakesäästäjät pitää aloitetta yleiseurooppalaisesti merkittävänä, sillä sijoitushuijauksia pystyttäisiin portaalin avulla eliminoimaan valvonnan ja sääntelyn kautta. Näin voitaisiin luoda kaikille turvallisempi ympäristö sijoittaa.
  • Osakesäästäjät pitää Valtionneuvoston kantaa perusteltuna ja kannatettavana

Täydentävä asetusehdotus vaatii  21:n voimassa olevan finanssisektoria koskevan EU-asetuksen muuttamista, joista yksi on asetus eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista (ELTIF).

  • Osakesäästäjien mielestä ELTIF-rahastot eivät ole kasvaneet halutulla tavalla, jonka vuoksi niiden säännöksiä tulisi hellittää.
  • Osakesäästäjät kannattaa ELTIF-rahastojen säännöksien hellittämistä, koska ELTIF-lain muutos luo uuden sijoitusintrumentin piensijoittajille eurooppalaisille markkinoille. Lisäksi intrumentti tarjoaa hyvän hajautus mahdollisuuden ja voi tuoda hyvää tasapainoa perinteisen osakesijoittajan salkkuun.
  • Osakesäästäjien mielestä säännöksiä tulisi muokata siten, että yksityissijoittajat voisivat kohtuullisen pienillä pääomilla sijoittaa myös ELTIF-rahastoihin.