Osakesäästäjien uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi Karri Salmi

Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Karri Salmi. Puheenjohtajan tehtävää vuodesta 2008 hoitanut laskentatoimen ja rahoituksen professori Timo Rothovius jättää tehtävän täyttäessään 60 vuotta.

Uusi hallituksen puheenjohtaja on toiminut 20 vuotta Varsinais-Suomen Osakesäästäjien hallituksessa ja viimeiset vuodet puheenjohtajana.

Pyrin jatkamaan Timo Rothoviuksen viitoittamalla tiellä ja kolminkertaistamaan jäsenistömme määrän omalla, toivottavasti pitkällä puheenjohtaja-ajanjaksollani. Aktiivinen toiminta paikallistasolla, erinomaiset jäsenedut ja jäsenten edunvalvonta ovat niitä keinoja, joilla pyritään tekemään Osakesäästäjistä vaikuttava toimija suomalaisessa arvopaperimarkkinassa ja säästämiseen liittyvässä lainsäädännössä.”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Karri Salmi.

Timo Rothoviuksen aloittaessa Osakesäästäjien puheenjohtajana tärkeimmiksi tavoitteiksi asetettiin jäsenmäärän kasvu ja vaikuttaminen osakesäästämisen edistämiseen yhdenvertaisuutta ja verotusta kehittämällä. Kasvutavoitteissa onnistuttiin, sillä jäsenmäärä kolminkertaistui.

Rothoviuksen aikana Osakesäästäjät toi esimerkiksi ajatuksen Osakesäästötilistä Suomeen ja ajoi tilin lanseeraamista kymmenen vuotta, kunnes tuote saatiin lopulta markkinoille vuonna 2020. Tili on osaltaan ollut lisäämässä sijoittamisen suosiota yli miljoonaan suomalaiseen osakkeenomistajaan. Rothoviuksen aikana jäsenten keskimääräinen ikä on laskenut, mitä tavoiteltiin perustamalla Nuoret Osakesäästäjät.

”Vaikka verotuksessa riittää edelleenkin kehitettävää, Osakesäästäjien yhtenä suurena onnistumisena pidetään sitä, kun vuonna 2013 valtioneuvosto joutui peruuttamaan jo tekemänsä päätöksen osinkojen verollisen osuuden nostamisesta sataan prosenttiin”, kertoo Rothovius.

Osakesäästäjillä puheenjohtajakaudet ovat kestäneet pitkään. Ennen Rothoviusta puheenjohtajana toimi yli 20 vuotta laskentatoimen professori Jarmo Leppiniemi ja ennen häntä järjestön toiminnan alusta alkaen Kauko Pörsti.

Osakesäästäjien hallituksen muut jäsenet ovat hallituksen varapuheenjohtaja Matti Hirvonen, Marja-Leena Haapanen, Ville Rajala, Hannu Heikkilä, Heikki Poutiainen, Jussi Koskinen, Matias Alanko, Vesa Tuuli, Jorma Jack, Ville Lundeqvist, Toni Tuomi ja Hannu Virtanen.