Sijoitusneuvonta kaipaa remonttia

Sijoituspalvelut 2018

Aloittelevat sijoittajat tarvitsevat enemmän tukea. Kysyntää olisi myös puolueettomalle sijoitusneuvonnalle.

Teksti: Helena Ranta-aho

Mitkä ovat sijoitusneuvonnan merkittävimmät puutteet? Kysymykseen vastasi 2 405 Osakesäästäjien jäsentä. Heistä puolet ajattelee, että neuvontapalveluita puuttuu erityisesti aloittelevilta sijoittajilta sekä henkilöiltä, joilla ei ole kovin paljon varoja sijoitettavaksi. Runsas neljännes vastaajista kaipaa verotukseen liittyvää huolenpitoa, esimerkiksi muistutuksia sijoitustappioiden vähentämisestä.

Vahvimmin nousee esille toive puolueettomasta sijoitusneuvonnasta. Runsas neljännes vastaajista nostaa sen neuvonnan kolmen merkittävimmän puutteen joukkoon. Lisäksi 40 prosenttia vastaajista ostaisi puolueetonta sijoitusneuvontaa, jos sitä olisi tarjolla. Selvitys ei kuitenkaan kerro, minkä verran tai millä perusteella sijoittajat olisivat valmiit maksamaan riippumattomasta sijoitusneuvonnasta.

Kulujen raportointi vaikeaa

Selvää on, että sijoitusneuvonnan puolueellisuus ärsyttää sijoitusneuvontapalvelujen käyttäjiä. Heistä 55 prosenttia katsoo, että neuvojat ajattelevat enemmän työnantajansa kuin asiakkaidensa etua. Sijoitusneuvojien asiakkaita oli vastaajien joukossa 350.

Ärtymys ilmenee neuvontapalveluita käyttävien sijoittajien laatuarvioista. He arvioivat neuvonnan laatua asteikolla yhdestä viitteen. Neljä pistettä kertoo hyvästä ja 3,5 pistettä melko hyvästä laadusta. Jos laatukeskiarvoissa on eroa vähintään 0,15, eroa voi pitää merkitsevänä.

Arvioitavana oli kymmenen ominaisuutta. Kaikkein vähiten laatupisteitä kertyi, kun asiakkaat arvioivat neuvojien kykyä asettaa asiakkaan etu ykköseksi. Danske Bank sai parhaat laatupisteet, mutta senkin laatukeskiarvo jäi 3,16 pisteeseen. Nordnetin, Nordean ja OPn laatukeskiarvot sukelsivat kolmen pisteen alapuolelle. Kriittisimpiä olivat naiset, mutta laatupisteet heikkenivät myös vastaajan iän lisääntyessä ja arvopaperisalkun kasvaessa.

Selvitys viittaa siihen, että sijoitusneuvonnan laatu asettuu jonnekin välttävän ja tyydyttävän välimaastoon. Kuvaavaa on, että laatukeskiarvo nousee hyvälle tasolle ainoastaan yhden kerran, vaikka arvioitavana on neljä pankkia ja kymmenen ominaisuutta.

Hyväksi arvioidaan Danske Bankin raportoinnin kattavuus ja selkeys. Raportointi onkin sijoitusneuvojen paras osa-alue, jos kulujen raportointi jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Kuluja tarkkailevat sijoittajat pettyvät Danskeenkin. Yksi selitys on, että kulujen raportoinnin vaatimukset kiristyivät olennaisesti vuoden vaihteessa, minkä vuoksi ainakin optimisti voi toivoa, että kyse on ylimenokauden haasteista.

Varo vinkkejä

Selvitys antaa pontta hokemalle, jonka mukaan lyhyen ajan sijoitusvinkeistä hyötyvät ennen kaikkea niitä antavat välittäjät. Parhaiksi arvioitujen vinkkien antajien laatukeskiarvot jäävät mataliksi. Ykkönen on Nordnet (3,16) ja kakkonen OP (3,12). Kaikki pankit onnistuvat pitkän ajan sijoituskohteiden esiin nostamisessa paremmin kuin lyhyen ajan vinkeissä.

Sijoitussuunnitelman räätälöinnissä ja riskien esiin nostamisessa Danske ja OP onnistuvat melko hyvin. Nordea on selvästi niitä heikompi. Huolestuttavaa Nordean – ja etenkin sen asiakkaiden – kannalta on myös se, että runsaat 40 prosenttia pankin asiakkaista ajattelee, että neuvojilla on vaikeuksia ymmärtää asiakkaidensa tarpeita. Kilpailijoilla vastaava luku on enimmillään ”vain” 20 prosenttia.  Kysely ei kerro, onko pula ajasta vai osaamisesta. Selvää on, ettei sijoitusneuvontaprosessi pyöri ainakaan asiakkaan näkökulmasta optimaalisesti.

Nordea jää joukon jumboksi ja häviää laatupistevertailun selvällä marginaalilla parhaaksi arvioidulle kilpailijalleen kaikkiaan viisi kertaa. Danske nappaa merkitsevällä erolla parhaat pisteet viisi kertaa kymmenestä.

Sijoitusneuvonnan puolueellisuus ärsyttää sijoitusneuvontapalvelujen käyttäjiä.

Hanska on paras henkilökohtaisesti

Sijoitusten hoitoon liittyy paljon arkista asiointia: toimeksiantoja, raportointia ja varojen kehityksen seurantaa. Toisinaan palveluntarjoajalta pitää tiedustella asioita, tarkistaa yksityiskohtia ja pyytää korjaamaan virheitä. Siksi on tärkeää, että asiointi sujuu jouhevasti siinä kanavassa, jota itse mieluiten käyttää.

Pyysimme itsenäisesti toimivia sijoittajia arvioimaan, miten asiointi sujuu itse kunkin pääasiallisen yhteistyökumppanin kanssa. Saimme riittävästi arvioita johtopäätösten tekoon kahdeksasta palvelun tarjoajasta: Nordetistä, Nordeasta, OPsta, Danske Bankista, Handelsbankenista, Sp-ryhmästä, Seligson & Co:sta ja FIM:stä.

Jos haluaa asioida henkilökohtaisesti, varteenotettavimmat vaihtoehdot ovat Handelsbanken ja Sp-ryhmä. Hankalinta henkilökohtainen asiointi on Nordeassa.

Handelsbankenin suomalaiset asiakkaat asioivat 45 konttorissa, joissa sijoittaja-asiakkaille on tarjolla nimetty yhteyshenkilö ja tälle suora puhelinnumero. Digimeininkiin ja puhelimessa jonotukseen tottuneen sijoittajan korvissa suora yhteydenottokanava kuulostaa luksukselta tai ainakin yksityispankkipalvelulta.

Handelsbankenin varainhoidon johtaja Mike Peltola ei ylläty asiakkaiden kehuista. Hänen mukaansa henkilökunnan koulutuksessa on erityisesti panostettu empatiaan:

– Asiakkaalle pitää jäädä tunne, että hänestä ja hänen asioistaan välitetään.

Empatian nostaa esille myös arvostettu yhdysvaltalainen rahoituksen professori ja tietokirjailija Meir Statman (Finance of Normal People: How Markets and Investors Behave, 2017). Hän pitää empatiaa sijoitusneuvojan tärkeimpänä ominaisuutena. Jos sitä ei ole, neuvojan on vaikea ymmärtää asiakkaansa elämäntilannetta ja auttaa tätä tekemään valintoja, jotka sekä kartuttavat varallisuutta että parantavat tämän elämänlaatua.

Asiointi tietokoneella sujuu melko hyvin kaikkialla. Nordnet ja Danske yltävät hyvälle tasolle. Parhaat pisteet sekä tietokoneella että mobiilissa asioinnista kuitenkin vie rahastoyhtiö Seligson & Co. Yksi selitys on erikoistuminen. Rahastotalo voi keskittyä vain rahastoihin liittyviin palveluihin. Lisäksi rahastovalikoima on suppea ja osin senkin ansiosta rahasto-osuuksien ostaminen ja myyminen on vaivatonta. Raporteista puuttuvat kehittyneet riskin mittarit, mutta niistä ilmenee paljon hyödyllistä ja sijoittajan arkea helpottavaa tietoa, kuten vuotuiset tuotot sekä rahastosijoitusten jakautuminen toimialoille ja maantieteellisille alueille. Palvelu pitää kirjaa myös asiakkaan myyntivoitoista ja -tappioista.

Verkkoasioinnissa Seligson & Co jakaa ykköstilan OPn kanssa. Siinä rahastotalon menestys kertonee ennen kaikkea joustavuudesta. Verkkotapaamisia ei ole tuotteistettu, mutta niitä on järjestetty, jos asiakkaat ovat niitä toivoneet. Eniten kitkaa sähköisessä asioinnissa on Handelsbankenissa ja Sp-ryhmän pankeissa.

Empatia on sijoitusneuvojan tärkein ominaisuus.

Näin tutkimme

Tieto kerättiin sähköpostikyselyllä, johon vastasi huhtikuussa liki 3 000 Osakesäästäjien jäsentä. Lämmin kiitos teille kaikille!

Sijoituspalveluita arvioi noin 2 400 sijoittajaa, joista sijoitusneuvojien kanssa asioivia vastaajia oli 350. He arvioivat sijoitusneuvonnan laatua. Muut vastaajat arvioivat asioinnin laatua pääsiallisen yhteistyökumppaninsa kanssa.

Sanamanterin tutkimuksen tekninen toteuttaja oli Infontain Oy.  Palautetta saa mielellään lähettää osoitteeseen: helena.ranta-aho@sanamanteri.fi.