Sievi Capitalin ja Boreon yhdistymisen jakosuhde aiheuttanut yhteydenottoja

Osakesäästäjät on saanut lukuisia yhteydenottoja koskien Sievi Capitalin ja Boreon yhdistymistä. Yhteydenotoissa on pyydetty muun muassa kannanottoa koskien uuden yhtiön jakosudetta Sievin ja Boreon nykyomistajien kesken sekä keräämään valtakirjoja erityisesti Sievin ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa äänestetään yhdistymisestä.

Osakesäästäjät ei ota kantaa uuden yhtiön jakosuhteeseen. Laskentatapoja on lukuisia ja omistajat arvioivat itse millä jakosuhteella ovat valmiit äänestämään yhdistymisen puolesta tai sitä vastaan.

Osakesäästäjien lausunnossa 26.8.2021 kannustettiin yhtiöitä avoimempaan viestintään ja järjestämään yhdistymistä koskeva tiedotustilaisuus. Sievi julkaisi 3.9.2021 sivuillaan yhdistymistä koskevan koostesivun usein kysytyistä kysymyksistä. Molemmat yhtiöt järjestivät 29.9.2021 tiedotustilaisuuden, jossa käytiin läpi yhdistymisen strategisia perusteita, tulevaa johtoa, aikataulua ja prosessia sekä osallistujien lähettämiä kysymyksiä.

Osakesäästäjät kiittää yhtiöitä aikaisempaa aktiivisemmasta tiedottamisesta.

Tiedotustilaisuuden mukaan yhdistymistä koskeva esite julkaistaan marraskuussa ja ylimääräiset yhtiökokoukset järjestetään joulukuussa. Kuten Osakesäästäjien 26.8.2021 lausunnossa todettiin, tulee ylimääräisessä yhtiökokouksessa olla mahdollisuus ennakkoäänestykseen. Näin saadaan osakkaiden tahtotila selville sekä pidetään huoli vähemmistöosakkaiden oikeuksista ilman tarvetta valtakirjojen keräämiseen. Ennakkoäänestystä käytettiin onnistuneesti esimerkiksi Valmetin ja Nelesin yhdistymistä koskeneissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Kuten 26.8.2021 lausunnossa todettiin, väärinkäytösepäilyissä voi kuka tahansa olla Finanssivalvontaan yhteydessä. Ilmoituksen tekijällä ei tarvitse olla erityistä näyttöä epäilyn tueksi, vaan perusteltu epäily riittää. Epäilystä tukeva aineisto on eduksi tutkinnalle.