Osakesäästäjät: PS-tilin kehitys voitaisiin aloittaa palauttamalla alkuperäinen säännöstö ja nostamalla talletettavaa summaa

Osakesäästäjien asiantuntijalausunto talousvaliokunnan kuulemiseen yleiseurooppalaisesta yksilöllisen eläketuotteen tarjoamista ja jakelua koskevasta asetuksesta

Lue lisää hallituksen esityksestä eduskunnalle (HE 229/2021 vp): https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_229+2021.pdf

PEPP-lainvalmistelu kertoo siitä, että eläkeasia koetaan tärkeäksi koko EU:ssa. Meitä kohtaavat samat ongelmat joka puolella.

Asia on tärkeä ja kannatettava, sitä tulee Suomessakin edistää, ja lähtökohtaisesti säädösten yhdenmukaistaminen on kannatettavaa. Suomen huolena luulisi kuitenkin olevan, että meidän on vaikea pärjätä kilpailussa sijoituspalveluiden tarjoamisessa esim. Luxemburgin kanssa, kun olemme paitsi pieni, myös verotuksessa EU- ja OECD-tasolla kireimmästä päästä.

PEPP-tuotteiden merkitys siten Suomessa jäänee hyvin pieneksi. Ne, jotka tuotteen haluavat, ostavat sen muualta. Tästä syystä Suomen olisi tärkeää kehittää nykyisiä vaihtoehtoja, joista olisi mahdollista tehdä kilpailukykyisiä.

Erityisesti tässä kannattaisi tarkastella PS-tiliä, ja mahdollisesti samalla myös eläkevakuutuksia. Kuten esityksessä todetaan (s. 31), näihin kohdistuneet veromuutokset ovat käytännössä johtaneet siihen, että niille ei ole kysyntää, eikä niitä enää aktiivisesti tarjota kuluttajille. Kuitenkin, esimerkiksi PS-tili on erinomainen tuote paitsi kuluttajalle, myös valtiolle, koska se lisää valtion verotuloja! Tämä on päinvastoin kuin nyt suositut kuorisopimukset!

Suomen tulisikin kehittää omaa kansallista lainsäädäntöään tästä näkökulmasta. Myös yleistä lakisääteistä eläkejärjestelmämme tulisi kehittää siihen suuntaan, että henkilö voisi itse päättää osittain eläkemaksujensa sijoituskohteista (esim. haluaako lisätä osakepainoa), mikä helpottaisi myös tulevaa kestävyysvajetta.

PS-tilin kehitys voitaisiin aloittaa palauttamalla alkuperäinen säännöstö ja nostamalla talletettavaa summaa, ja eläkejärjestelmää voisi kehittää vaikkapa niin, että henkilö voi päättää esimerkiksi eläkemaksuistaan 2,5%-yksikön osuuden sijoittamisesta parhaaksi katsomallaan tavalla.