Metso Outotecin analyytikoille lähettämä viesti 28.4.2021 ja sijoittajien tasavertainen tiedonsaantioikeus

 30.4.2021

http://web.archive.org/web/20210617052354if_/https://www.facebook.com/v2.6/plugins/share_button.php?app_id=1436765469977973&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df337b1e69359682%26domain%3Dwww.osakeliitto.fi%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.osakeliitto.fi%252Ff3143d8637340b%26relation%3Dparent.parent&container_width=56&href=https%3A%2F%2Fwww.osakeliitto.fi%2Fuutiset%2Fmetso-outotec30421%2F&layout=button_count&locale=fi_FI&mobile_iframe=true&sdk=joey

 Twiittaa

Suomen Osakesäästäjät sai 29.4.2021 tiedon, että Metso Outotec olisi lähettänyt illalla 28.4.2021 sitä seuraaville analyytikoille sähköpostin, jossa yhtiö olisi kertonut Q2 konsensusodotusten olevan liian korkeita.

Tiedon saatuamme olimme yhteydessä Finanssivalvontaan ja yhtiön sijoittajasuhteisiin.

Yhtiö on viestissään (ks. sivun lopussa) muistuttanut sitä seuraavia analyytikoita tuloksen vertailtavuuseroista Q2/2020 ja Q2/2021 välillä: yhtiö on muistuttanut 30 MEUR kertaluontoisista eristä, jotka on julkistettu Q2/2020 osavuosikatsauksessa. Analyytikoiden ennusteissa tätä kertaluonteisuutta ei kaikkien osalta oltu huomioitu. Lisäksi yhtiö on muistuttanut, että ennusteiden volyymivipu on ollut liian korkea. Tämä on alun perin kommunikoitu Q1/2021 osavuosikatsauksessa ja ollut esillä aikaisemmissa tulosraporteissa.

Yhtiö ei siten ole viestinyt asioita, jotka eivät jo olisi markkinoiden tiedossa. Nyt yhtiössä todettiin järkevimmäksi lähestyä kaikkia analyytikoita. Vaihtoehtona olisi ollut yhteydenpito niiden analyytikoiden suuntaan, joilla ennusteet olivat eniten väärässä.

Tiedotteessa on tulkinnanvaraisuutta sanavalinnoissa esimerkiksi too high osalta, mutta emme näe yhtiön rikkoneen sijoittajien tasavertaista tiedottamista. Nyt yhtiön kurssi on mahdollisesti ollut perusteettomassa noussutrendissä, joka katkesi analyytikoiden päivitettyä mallejaan tai ymmärrettyään viestin väärin. On vaikea sanoa, olisiko Q2 raportin yhteydessä lasku ollut entistä kovempi, mikäli muistutusta ei olisi tehty tässä vaiheessa.

Mikäli yhtiö olisi viestinyt aktiivisesti lähetetystä sähköpostista sekä sen sisällöstä internetsivujensa ohella esimerkiksi sijoittajien foorumeilla ja sosiaalisessa mediassa, olisi moni sijoittaja ollut tietoinen tapahtuneesta.

Kehotamme kaikkia listayhtiöitä huomioimaan viestinnässään selkeyden sekä kaikkien sijoittajien tasavertaisen tavoittavuuden: moni sijoittaja analysoi itse yhtiöitä, joten informaation yhtäaikainen saatavuus on heille olennaisen tärkeää.

Lisätietoja

Suomen Osakesäästäjät ry:n toimitusjohtaja

Victor Snellman (victor.snellman(at)osakeliitto.fi)

Yhtiön viesti analyytikoille

Hello

I have sent this to all sell-side analysts covering Metso Outotec in order to get everyone on the same page.

We received preliminary Q2/21 estimates from Vara and the consensus adjusted EBITA stands at EUR 153 million with 1,089 million of sales.

With information at hand today, the EBITA is too high and therefore I want to highlight a couple of things:

– in Q2/20, we made EBITA of EUR 139 million with 1,016 million of sales. That 139 million included EUR 30 million temporary savings, out of which only some millions remain (travel for example). So the underlying y-o-y comparison for EBITA is EUR 109 milliion. On top of that we get some volume, synergies, etc.

– to look at it differently, the q-o-q drop-through vs. Q1 should be 30% to get to 153 million with estimated volume, which sounds too high (at least for now…)