Ahtiumin luovutustappiot vähennettävissä 2018 verotuksessa

Ahtiumin eli entisen Talvivaaran konkurssin takia osakkeista syntynyt luovutustappio voidaan vähentää verovuodelta 2018 tehtävässä verotuksessa, mutta ei sen jälkeen.

Verohallinnon ilmoitus

Verohallinto ilmoittaa saaneensa Ahtium Oyj:n (entinen Talvivaara Oyj) konkurssipesän hoitajalta selvityksen, jonka mukaan osakkeenomistajille ei tule kertymään vielä kesken olevassa konkurssimenettelyssä jako-osuutta. Näin ollen luovutustappio voidaan vähentää verovuoden 2018 verotuksessa. Myöhemmiltä vuosilta vähennystä ei voi enää tehdä, mutta jälkikäteen voi tehdä oikaisuvaatimuksen verovuoden 2018 verotukseen. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään vuonna 2021.

Odotettu ratkaisu

Osakesäästäjien puheenjohtaja Timo Rothovius pitää päätöstä erittäin hyvänä ja odotettuna, onhan järjestö itsekin ollut asiassa aktiivinen. Päätöksen ansiosta Ahtiumin osakkeenomistajat voivat nyt laittaa asialle lopullisen pisteen, ja edetä muiden, positiivisempien asioiden parissa. Verovelvollisen on kuitenkin nyt muistettava ilmoittaa asiasta omassa veroilmoituksessaan.