TASAPUOLISUUTTA OSINKOVEROTUKSEEN

Osakesäästäjien Keskusliitto

Liittovaltuuston julkilausuma 13.5.2006

TASAPUOLISUUTTA OSINKOVEROTUKSEEN

Suomalaisiin pörssiyhtiöihin tarvittaisiin nykyistä vankempi suomalainen omistuspohja. Kotitalouksien osakesäästämisessä kotimaiset osakkeet ovat ylivoimaisesti tärkein säästökohde. Sekä yhtiöiden pääkonttoreiden säilyminen Suomessa että yritystemme taloudellinen uskottavuus edellyttää merkittävää suomalaisomistusta. Laajapohjainen kotitalouksien omistus osoittaa uskoa suomalaisiin yrityksiin ja suomalaiseen taloudelliseen toimintaympäristöön. Kotitalouksien osakesäästäminen ei saisi olla syrjinnän kohteena.

Kun yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovuttiin, pörssiosakkeiden osalta siirryttiin pienimpienkin osinkojen osalta osittaiseen kahdenkertaiseen verotukseen. Pörssin ulkopuolisten yhtiöiden osalta merkittävätkin osingot säilytettiin verovapaana. Tämä on omiaan heikentämään suomalaisten kotitalouksien säästöjen suuntautumista suomalaisiin pörssiyhtiöihin sekä suomalaisten yritysten listautumista ja kasvua. Tällaisen lopputuloksen ylläpitäminen tasapuolisuutta loukkaavalla verolainsäädännöllä on kansantaloutemme etujen vastaista. Lisäksi se on epäoikeudenmukaista suomalaisia kotitalouksia kohtaan.

Osakesäästäjien Keskusliitto ehdottaa, että pörssiyhtiöiden luonnollisille henkilöille jakamat osingot säädettäisiin verovapaiksi 5 000 euroon saakka osingonsaajaa ja kalenterivuotta kohti. Ehdotettu määrä on pieni verrattuna pörssin ulkopuolisiin yhtiöihin, joista osinko voidaan saada verovapaasti jopa 90 000 euron määrään saakka. Tällä tavoin tuettaisiin suomalaista omistamismahdollisuutta sekä suomalaisten kotitalouksien omaehtoista varautumista tuleviin rahantarpeisiin. Samalla edistettäisiin suomalaisten yritysten kasvumahdollisuutta ja yhteiskuntamme hyvinvointia.

Ehdotus vastaisi myös kansainvälistä käytäntöä. Valtaosassa Suomen kilpailijamaista kotitalouksien osakesäästämiselle on säädetty verokannusteita myyntivoittojen ja osinkojen verovapauden muodossa. Suomessa tällaisella uudistuksella on kiire. Niin merkittävien suomalaisten yhtiöiden kuin kiinteistöjenkin omistus on voimakkaasti siirtynyt ja siirtymässä ulkomaisiin käsiin. Suoran osakesäästämisen syrjintä on omiaan luomaan vinoutumia markkinoille ja vinouttamaan kotimaisten säästövarojen suuntautumista.