Suunnattu osakeanti ja Remedy Entertainment

Suomen Osakesäästäjät on lähtökohtaisesti hyvin skeptinen suunnattujen osakeantien suhteen. Sellaisen käytön täytyy olla hyvin poikkeuksellista, esimerkiksi liiketoimintakaupoissa sellaista voidaan harkita. Rahoituksen hankkimiseen yleensä suunnattua osakeantia ei ole edes tarkoitettu.

Suunnatun osakeannin pitäisi sitä paitsi olla suhteellisen pieni, esim. kymmenys osakekannasta, ja osakkeen hinnan pitäisi olla pörssikurssin suuruinen.

Remedy Entertainment julkaisi 18.2.2021 klo 18:30 pörssitiedotteen, jossa se tarjoaa suunnatussa osakeannissa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen enintään 8,28 % yhtiön osakekantaan suhteutettuna uusia osakkeita. Yhtiö perustelee merkintäoikeusannista poikkeamisen syitä seuraavalla tavalla:

– – keräävän päivitetyn strategian toteuttamiseen tarvittavia varoja kustannustehokkaasti ja nopeutetussa aikataulussa sekä Yhtiön hallituksen arvion mukaan edullisemmilla ehdoilla kuin olisi muutoin saatavilla. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Pääoman hankkimiskustannuksissa säästäminen ei ole painava taloudellinen syy poiketa merkintäetuoikeudesta.

Suunnattu anti on aina nopeampi ja edullisempi toteuttaa kuin merkintäoikeusanti. Tämä ei missään nimessä ole ollut lainsäätäjän ajatus lakia luotaessa. Lain tarkoitus on ennemmin ollut esimerkiksi kriisiyhtiön pelastaminen tai yritysoston yhteydessä ostettavan kohteen omistajille osakkeiden tarjoaminen vastikkeeksi. Näistä kummastakaan ei ole Remedy Entertainmentin osalta kyse.

Tämän lisäksi toteutunut antihinta on ollut edeltävän päivän päätöskurssia, eli yhtiön markkina-arvon mukaista hintaa, matalampi. Siten osakkeenomistajien näkökulmasta annin kustannus on ollut erotus antihinnan ja pörssihinnan välillä.

Lainsäädäntöön vaaditaan täsmennystä

Suomen Osakesäästäjät tulee ottamaan tapauksen esille lainsäätäjän kanssa, koska keinoa voidaan käyttää jopa mielivaltaisesti ilman, että siihen puututaan. Lainsäädäntöä tulee siten selkeyttää, mikä on on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.