Suomen Osakesäästäjien tiedote Ahlstrom-Munksjön lunastusriidan käräjäoikeustuomiosta: Varsin poikkeuksellinen ratkaisu!  

Helsingin käräjäoikeus yhtyi välimiesoikeuden ratkaisuun todeten, että perusteet poiketa hintaolettamasta ovat olemassa. Kuitenkin tuomiossaan käräjäoikeus palautti välimiesoikeuden vahvistaman 21,55 euron lunastushinnan alkuperäiseen tarjoushintaan 17,84 euroon. 

Ratkaisu on varsin poikkeuksellinen, sillä välimiesmenettelyssä jo perusteellisesti punnittiin lunastusmenettelyyn liittyvien epätavallisten vaiheiden vaikutus osakkeen arvostukseen ja katsottiin erityisten syiden puoltavan lunastushinnasta poikkeamista. 

Välimiehet oli valittu lunastusmenettelyihin liittyvän asiantuntemuksen perusteella. Esimerkiksi välimiesoikeuden puheenjohtajana toimi oikeustieteen tohtori Pekka Timonen, jonka väitöskirja on käsitellyt julkisesti noteeratun yrityksen määräysvallan siirtymisen oikeudellista sääntelyä huomioiden määräysvalta, hinta ja markkinavoima. 

Erityiset syyt poiketa hintaolettamasta 

Erityisiä syitä poiketa hintaolettamasta olivat Ahlström Capital Oy:n (AC) osakkeenomistajille (perheenjäsenille) tarjottu mahdollisuus pysyä lunastetun yhtiön omistajaketjussa sen sijaan, että olisivat hyväksyneet ostotarjouksen. Vaihtotarjouksen hyväksyi noin 96 prosenttia AC:n osakkeenomistajista. Siten nämä saivat vaihtoehdon kautta ylimääräistä etua suhteessa muihin vähemmistöomistajiin. 

Kevään 2021 aikana Ahlstrom-Munksjön hallitus kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jonka tarkoituksena oli muuttaa yhtiön juridinen muoto eurooppayhtiöksi, siirtää kotipaikka ulkomaille sekä antaa hallitukselle osakeantivaltuutus, joka täysimääräisenä toteutuessaan olisi kaksinkertaistanut osakkeiden lukumäärän. Näiden todettiin voivan kokea painostukseksi hyväksyä ostotarjous. 

Niin kutsuttujen ulkopuolisten sijoittajien osuus ostotarjouksen hyväksyneistä oli vähäinen. Ilman lunastajan kaksoisroolia ja AC:n osakkaiden vaihtotarjousta ostotarjous olisi siten tuskin menestynyt. 

Suomen Osakesäästäjille tuomittu oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus 

Osana käräjäoikeuden ratkaisua Osakesäästäjille tuomittiin korvattavaksi 23.024,07 euroa sekä 3.650,33 Yhdysvaltain dollaria lunastajan oikeudenkäyntikuluista. Summalla ei ole vaikutusta jäsenmaksuihin eikä Osakesäästäjien kautta lunastusriidassa mukana oleville jäsenille. Tuomittu korvaus ei ole lainvoimainen ja on suuruudeltaan pienempi kuin budjetissa edunvalvontaan varattu summa. 

Osakesäästäjät tutkii mahdollisuutta valittaa ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen 

Perusteet valitusluvan hakemiselle ja valittamiselle ovat olemassa. On varsin poikkeuksellista, että välimiesoikeuden tuomio muuttaa lunastushintaa. Vielä poikkeuksellisempaa on, että käräjäoikeus palauttaa lunastushinnan alkuperäiseksi. Tämä sopii korkeimpaan oikeuteen punnittavaksi. Tapauksessa on piirteitä, jotka puoltavat korkeimman oikeuden ennakkopäätöstä. Lunastusmenettely sisälsi vähemmistöosakkeenomistajien kannalta ongelmallisia piirteitä, jotka vaikuttivat lunastushintaan. Voidaan pitää yhteiskunnallisesti erittäin merkittävänä kysymyksenä, minkälaista suojaa vähemmistöosakkaat saavat omistukselleen lunastusmenettelyssä.