Suomen Osakesäästäjät ry:n virallinen kannanotto Fortumin ylimääräiseen yhtiökokoukseen 

Fortum järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen 23.11.2022. Yhtiökokouksessa käsitellään ja päätetään hallituksen ehdotusta suunnatusta maksuttomasta osakeannista Solidium Oy:lle.

Suomen Osakesäästäjät ry ei hyväksy ehdotusta maksuttomasta osakeannista. Osakeanti perustuu Suomen valtion kanssa sovittuun siltarahoituspakettiin, jolla Fortum varmistaa likviditeettinsä sähkön hinnan nousun aiheuttamien vakuusvaatimusten nousun myötä.

Osakesäästäjät näkee positiivisena seikkana sen, että Fortumin pääomistaja tukee yhtiötä vaikeissa olosuhteissa, mutta toteaa samalla tuen ehdot ovat aivan liian kalliit ja se on omistaja-arvoa tuhoava muita osakkeenomistajia kohtaan.

Taustaa

Solidium tarjoaa Fortumille vuoden mittaista 2,35 miljardin euron lainapakettia. Paketin kustannus koostuu lainalle maksettavasta korosta, joka on n. 14,2 % ja lainan myöntäjälle suunnatusta ilmaisesta osakeannista, jossa tarjottaisiin 8,97 miljoonaa kappaletta Fortumin uusia osakkeita. Näiden osakkeiden arvo on n. 130 miljoonaa euroa. Laskennallisesti annettujen osakkeiden myötä siltarahan korko nousee n. 5,5 %-yksikköä, eli lähes 20 %:iin kokonaisuudessaan.

Fortumilla ei ole voimassa osakeantivaltuutusta ja tämän vuoksi ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle.

Fortum on omissa lausunnoissaan todennut, että kyseinen rahoitus on sen antajalle riskitöntä, koska raha käytetään teknisiin vakuuksiin, jotka automaattisesti palautuvat yhtiölle, kun niihin liittyvä sähkö on toimitettu. Nyt herää kysymys siitä, miksi Fortumin kaltainen ”investment grade” yhtiö joutuu maksamamaan ”riskittömästä vuoden lainasta” yhtä paljon tai enemmän, mitä maksaa vakuudeton kulutusluotto yksityishenkilöille?

Osakesäästäjät vaatii yhtiöltä sekä omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraiselta vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko rahoitusta haettu aktiivisesti muualta, ennen kuin on alettu neuvottelemaan pääomistajan kanssa rahoituksesta? Jos on, keneltä? Millä ehdoilla rahoitusta on mahdollisesti tarjottu?
2. Onko valtio ollut tässä aloitteellinen ja paikkaa järjestelyllä menetettyjä, jo budjetoituja osinkotuloja piittaamatta vähemmistöosakkaiden oikeuksista?
3. Miten voi olla osakeyhtiölain mukaista, että pääomistaja äänestää itselleen ilmaisia osakkeita liudentaen samalla vähemmistöosakkaiden omistusta?
4. Onko Fortumissa mietitty, kuinka negatiivisen signaalin se antaa rahoitusmarkkinoille, kun se nostaa efektiivisesti 20 %:n korolla vuoden mittaisen lainan? Pystyykö yhtiö toimimaan jatkossa markkinahintaan kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla?