Sijoittajakoulu

Sijoittajakoulussa nuorilla on mahdollisuus säästämisen aloittamiseen

TATin Sijoittajakoulussa kaikki nuoret saavat mahdollisuuden säästämisen aloittamiseen riippumatta siitä, ovatko heidän vanhempansa sijoittajia vai eivät. Osakesäästäjät toimii TATin Sijoittajakoulun kumppanina.

Osakesäästäjien syksyn 2021 Hyvää yhdessä nimisen kampanjan myötä TATin Sijoituskoulua varten koottuun hyväntekeväisyyssalkkuun kerättiin 15 000 euroa. Kaikki Osakesäästäjien jäsenet, jotka maksoivat vuoden 2022 jäsenmaksunsa sähköisellä laskutustavalla, kartuttivat summaa eurolla.

Osakesäästäjät vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Uskomme Osakesäästäjissä siihen, että talouden hallinta on osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tutkimukset ovat aikaisemmin osoittaneet, että taloustaitojen hallinta ja mielenterveys linkittyvät nuorilla toisiinsa. Oikealla rahalla sijoittaminen on oleellinen osa oman talouden hallinnan harjoittelua, siksi toimimme TATin Sijoittajakoulun kumppanina. ” sanoo Victor Snellman, Osakesäästäjien toimitusjohtaja.

Alle 30-vuotiaat Osakesäästäjien jäsenet kuuluvat Nuorten Osakesäästäjien yhteisöön. Jäsenhinta on 15 € kalenterivuonna 2023

Hyväntekeväisyyskohde

Osana TATin Sijoittajakoulua oppilaitoksella on mahdollisuus hankkia oma yrityssponsori, joka sponsoroi pääoman opiskelijoiden sijoitettavaksi. Oppilaat sijoittavat sponsoroitua pääomaa kaksi vuotta. Tämän jälkeen salkun mahdolliset tuotot lahjoitetaan hyväntekeväisyyskohteeseen, jonka opiskelijat ovat valinneet.

Osakesäästäjät haluaa varmistaa keräämällään summalla, että nuoret saavat kokeilla sijoittamista käytännössä. Vuonna 2022 Osakesäästäjien 15 000 euron summa jakautuu tasan kolmen koulun kesken: Etu-Töölön lukion, Savonlinnan Lyseon lukion ja Kankaanpään yhteislyseon.

Nuoret ovat kokeneet TATin Sijoittajakoulun hyödylliseksi

Sijoittajakoulukokeiluun vuonna 2021 osallistui 150 nuorta, jotka kertoivat yleisimmäksi syyksi kurssille osallistumiseen innostuksen ja kiinnostuksen sijoittamista kohtaan. Nuorille tehdyssä kyselyssä hieman yli 60 prosenttia kertoo jo alkaneensa sijoittamaan, eli on avannut arvo-osuustilin tai osakesäästötilin.  Opiskelijoiden tyytyväisyys kurssiin on 4,4/5 ja koettu hyöty 4,6/5. Kiitosta opiskelijoilta saavat selkeät oppimateriaalit ja luennot, sekä täysin uuden oppiminen.

Parasta on ollut se, että olen saanut tietoa asiasta, mistä en ole tiennyt ollenkaan ennen.

Ehdottomasti uusiin käsitteisiin tutustuminen ja tuntitehtävät, koska ne ovat auttaneet ymmärtämään asiat paremmin.

Osakesäästäjät toimii TATin sijoittajakoulun kumppanina tarjoamalla kurssille materiaaleja ja opettajille koulutusta.