Sampo Oyj:n ja Mandatum Oyj:n osakkeiden hankintamenon määrittäminen verotuksessa

Verohallinto on antanut 28.11. ohjeen Sammon ja Mandatumin osakkeen hankintamenon määrittämiseksi.

Sampo jakautui 1.10.2023, jolloin Mandatum irtautui siitä omaksi yhtiökseen. Molempien yhtiöiden osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinkiin. Sammon jakautuessa osakkeenomistajat saivat vastikkeena yhden Mandatumin osakkeen jokaista Sammon osaketta kohden.

Verohallinnon mukaan Sampo Oyj:n nettovarallisuus on jakautunut yhtiöiden kesken siten, että Mandatum Oyj on vastaanottanut noin 8,34 prosenttia, ja Sampo Oyj:lle on jäänyt noin 91,66 prosenttia nettovarallisuudesta.

Tällöin jakautumishetkellä omistettujen osakkeiden hankintameno verotuksessa on Sampo Oyj:n osakkeilla 91,66 prosenttia alkuperäisestä Sammon osakkeiden hankintamenosta ja Mandatumin hankintameno 8,34 prosenttia alkuperäisestä Sammon osakkeiden hankintamenosta.

Esimerkkilaskelma:

Valtteri Väinämöinen on ostanut 100 osaketta Sampoa ennen jakautumista hintaan 40 euroa per osake. Hänen hankintahintansa näille osakkeille on siis 100 x 40 € = 4000 €.

Sammon jakautumisen jälkeen Valtterilla on arvo-osuustilillään 100 kpl Sammon osaketta ja 100 kpl Mandatumin osaketta. Näiden hankintameno jakautuu verottajan ohjeen mukaan seuraavasti:

Sampo 100 kpl: 4000 € x 0,9166 = 3666,40 euroa (36,664 euroa/osake).
Mandatum 100 kpl: 4000 € x 0,0834 = 333,60 euroa (3,336 euroa/osake).

Osakkeiden yhteenlaskettu hankintameno on edelleen alkuperäinen 4000 euroa. Mikäli Valtterilla olisi Sampoa useampi ostoerä eri hankintahinnoilla, hän tekisi vastaavan laskelman jokaiselle ostoerälle erikseen.

Jos Valtteri haluaa myydä jomman kumman tai molemmat osakkeet, hän käyttää yllä olevaa hankintahintaa arvioidessaan myynnin kannattavuutta ja ilmoittaa myös saman tiedon omassa veroilmoituksessaan.

Suosittelemme tarkastamaan omasta esitäytetystä veroilmoituksesta erityisen tarkkaan, että näiden osakkeiden hankintahinnat ovat oikein. Joiltakin säilyttäjäyhteisöiltä tieto voi mennä verottajalle oikein, osalta taas ei.

Säilyttäjät lähtökohtaisesti päivittävät hankintamenot automaattisesti joulukuun alkuun mennessä. Joissakin tapauksissa tulee osakkeenomistajan tehdä päivitys itse. SO:n saamien yhteydenottojen mukaan näin on esimerkiksi Nordeassa.