OSAKKEIDEN MYYNTIVOITTOVEROTUSTA JÄRKEISTETTÄVÄ JA PALVELUITA KEHITETTÄVÄ

OSAKESÄÄSTÄJIEN KESKUSLIITTO RYJULKILAUSUMA
15.4.2000

Osakesäästäjien liittovaltuuston syyskokous on hyväksynyt yksimielisesti seuraavan julkilausuman
Lisätietoja: liiton puheenjohtaja Jarmo Leppiniemi, puh (09) 494 419 tai 050 531 4648.

OSAKKEIDEN MYYNTIVOITTOVEROTUSTA JÄRKEISTETTÄVÄ JA PALVELUITA KEHITETTÄVÄ

Arvopaperimarkkinat ovat muuttuneet. Osakemarkkinoille on syntynyt monia uusia menettelytapoja. Yritykset sulautuvat, luopuvat osakkeiden nimellisarvoista, osakkeiden nimellisarvoja muutetaan, osakkeiden noteeraukset tapahtuvat euroissa, osakkeita jaetaan useiksi (splitataan) jne. Nämä sinänsä myönteiset mahdollisuudet aiheuttavat ylivoimaisia ongelmia osakesäästämistä harjoittavien yksityishenkilöiden veroilmoituksen täyttämiseen.

Silloin kun omistetuista osaikkeista myydään ainoastaan osa, ammattilaisenkin on hankala selvittää osakkeista maksettua hankintamenoa. Kun lisäksi osakkeiden ostot ja myynnit tapahtuvat eri suuruisissa erissä eri aikoina, ilmoitus- ja laskentavelvollisuuden täyttäminen käy ylivoimaiseksi.

Vähäisten myyntivoittojen verotuksesta tulisi luopua tietyn vähimmäisomistusajan jälkeen. Näin on menetelty useissa muissa maissa. Riippumatta siitä, onko luopuminen mahdollista, verotuksen menettelytapoja tulee yksinkertaistaa.

Suomessa pörssiarvopapereiden osalta on olemassa jo kehittynyt arvo-osuusjärjestelmä. Järjestelmää luotaessa kaikille osapuolille luvattiin hyötyjä ja kustannussäästöjä. Osakesäästäjälle hyödyt tähän saakka ovat olleet vähäisiä. Järjestelmää tulisi kehittää niin, että verotukseen liittyvät ilmoitusvelvollisuudet voitaisiin toteuttaa järjestelmän ja arvo-osuustilien avulla.

Arvo-osuustilejä pitävien ja verohallinnon tulisi aikaansaada sellaiset pelisäännöt, joiden avulla arvo-osuustileille voitaisiin tallentaa osakkeiden hankintamenot ja niiltä tulostaa valmiit veroilmoituksiin kelpaavat myyntivoittolaskelmat. Ellei tällaista järjestelmää voida aikaansaada yleisenä ja kaikkia koskevana, Osakesäästäjät arvostavat niitä tahoja, jotka ryhtyvät vapaaehtoisesti kehittämään tällaista palvelua. Monet osakesäästäjät olisivat valmiit tällaisen palvelun hyväksikäyttämiseen myös rnaksullisena.

Ellei edellä mainittua palvelua kyetä aikaansaamaan, verojärjestelmää olisi yksinkertaistettava esimerkiksi hankintameno-olettamaa korottamaila erityisesti alle 10 vuotta omistettujen osakkeiden osalta. Nykyinen myyntivoittoverojärjestelmä on osakekauppojen osalta niin mutkikas, ettei se enää kohtuudella ole yksityishenkilöiden hallittavissa. On kaikkien etu, että ilmoitusvelvollisuus voidaan hoitaa asiallisesti ja verotus voi toteutua oikean suuruisena.