OSAKESÄÄSTÄJIEN KESKUSLIITTO RY JULKILAUSUMA 10.6.2000

Osakesäästäjien Keskusliitto r.y.:n liittovaltuuston julkilausuma

Kun sijoitustoiminta kansainvälistyy, riskienhallinnan kannalta tulee yhä tärkeämmäksi sijoitusten jakaminen eri toimialoja edustaviin yhtiöihin. Erityisesti silloin kun sijoitukset suuntautuvat muille kuin teknologia- ja puunjalostusaloille, korostuu tarve löytää myös Suomen ulkopuolisia sijoituskohteita. Euron syntyminen on poistanut aiemmin tällaista sijoitustoimintaa haitanneen kurssiriskin.

Myös rahoituspalveluiden tarjoaminen on kansainvälistynyt. Useat pankit ja pankkiiriliikkeet toimivat useissa maissa. Osakesäästäjät ovat pettyneitä, ettei tämä kehitys ole alentanut pohjoismaisen tai laajemman sijoitustoiminnan kustannuksia.

Osakesäästäjät vetoavat välittäjiin, että eurooppalaisen tai ainakin pohjoismaisen osakesääsämisen kustannuksia alennettaisiin. Kun tietotekniikka on kehittynyt, esimerkiksi aikaisemman kaltaisia säilytystehtäviä ei ole olemassa, silti niistä laskutetaan vähintään aikaisempaan tapaan. Palveluiden tarjoajien tulisikin hinnoitella vain todelliset palvelunsa ja luopua automaattisista veloituksista.

Tekniikan kehittymisen ja kansainvälistymisen tuomien mahdollisuuksien tulee hyödyttää myös suurta yleisöä, esimerkiksi pankkien ja pankkiiriliikkeiden asiakkaita. Ei riitä, että ulkolaiset voivat ostaa suomalaisten yhtiöiden osakkeita, sama todellinen mahdolisuus tulee olla myös suomalaisilla. Viimeksi tämä ongelma on tullut esille ruotsalaisen Telian osakemyynnin yhteydessä.

Osakesäästäjät vetoavat myös osakemyyntien ja -antien järjestäjiin. Osaketarjousten yhteydessä tulisi kertoa järjestäjän neuvottelemista säilytys- yms. palkkioista. Suotuisan kustannuskehityksen aikaansaaminen edellyttää kilpalun tehostumista ja hyvän hintatietoisuuden aikaansaamista.