Enersense ja suunnattu osakeanti

Suomen Osakesäästäjät on saanut yhteydenottoja Enersensen 15.3. päivättyyn suunnattuun osakeantiin liittyen.

Osakesäästäjät on lähtökohtaisesti hyvin skeptinen suunnattujen osakeantien suhteen. Sellaisen käytön täytyy olla hyvin poikkeuksellista, esimerkiksi liiketoimintakaupoissa sellaista voidaan harkita. Rahoituksen hankkimiseen yleensä suunnattua osakeantia ei ole edes tarkoitettu.

Suunnatun osakeannin pitäisi sitä paitsi olla suhteellisen pieni, esim. kymmenys osakekannasta, ja osakkeen hinnan pitäisi olla pörssikurssin suuruinen.

Ote Enersense Oy:n laatimista suunnatuista antiehdoista:

Lisätiedossa kiinnitetään huomiota tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa olevaan mainintaan siitä, että voimassa oleva rahoitus koostuu pääasiallisesti lyhytaikaisista lainoista, jotka erääntyvät kuluvan tilikauden aikana, ja että tilikauden aikana erääntyvien lainojen maksu edellyttää rahoituksen uudelleenjärjestelyn. Enersensen 25.2.2021 julkaistussa tilinpäätöstiedotteessa todetulla tavalla Yhtiö käy aktiivisesti rahoitusneuvotteluja eri tahojen kanssa varmistaakseen riittävän rahoituksen yhtiön toiminnan ylläpitämiseksi sekä kasvun mahdollistamiseksi. Rahoitusneuvotteluja ei ole vielä saatu päätökseen. Suuremmalle joukolle tarjoaminen olisi viivyttänyt järjestelyn aikataulua ja näin ollen tuonut mukanaan merkittävää epävarmuutta oman pääoman ehtoisen rahoituksen varmistamiseen. Yhtiö sai nopealla aikataululla ehdotuksen uusien osakkeiden merkitsemiseksi vakavaraiselta ja hyvämaineiselta sijoittajalta, jolta Yhtiö voi myös odottaa liiketoiminnallista tukea mahdollisen hallitusjäsenyyden kautta. Näistä syistä johtuen suuntaaminen yhdelle taholle on perusteltua ja näin ollen hallitus katsoo, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 9 luvun 4§:n 1 momentin tarkoittama painava taloudellinen syy.

Osakeannin suuruus on 17,9 % osakekannasta. Suunnatussa osakeannissa alennus on ollut noin 5,5 % suhteessa tilinpäätöstiedotteen julkaisun ja antipäivän välillä painotettuun kaupankäyntikurssiin. Edellisen päivän päätöskurssiin nähden alennus on ollut noin 11,8 %. Riippuen siis laskentatavasta, suunnatun annin kustannus on ollut osakkaille suuruusluokaltaan 825 000 – 1 770 000 euroa, mutta ilman kassavirtavaikutusta.

Vertailun vuoksi analyytikkoarvioiden mukaan Incapin merkintäoikeusanti syksyllä 2020 oli suuruusluokaltaan 10 miljoonaa euroa ja antikustannukset arviolta 400 000 euroa.

Yhtiön rahoitusasema olisi pitänyt olla johdon ja hallituksen tiedossa hyvissä ajoin ja siten perustelut suunnatulle annille ontuvat. Yhtiöllä on siten ollut perusteet merkintäoikeusannin järjestämiseksi. Vertailun vuoksi Incapin merkintäoikeusanti kesti 3-4 viikkoa antiesitteen valmisteluajan lisäksi.

Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman on 16.3. keskustellut Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopaisen kanssa tapauksesta. Yhtiössä tehtiin Holopaisen mukaan kattava selvitys kaikista vaihtoehdoista ja nykyinen järjestely oli yhtiön kannalta paras. Osakesäästäjät on perustelut kuultuaan osin ymmärtäväinen suoritetulle annille.

Perusteet merkintäoikeusannista poikkeamiselle eivät kuitenkaan ole täysin täyttyneet: yhtiöllä olisi ollut aikaa ja mahdollisuus suorittaa merkintäoikeusanti. On myös muistettava, että osakkaat ovat voineet yhtiökokouksen yhteydessä tarkentaa tapauksia ja ehtoja antivaltuutuksiin.