ARVOPAPERISÄÄSTÄMISEN OIKEUSTURVAA PARANNETTAVA

JULKILAUSUMA Osakesäästäjien liittovaltuuston julkilausuma 31.3.2001

ARVOPAPERISÄÄSTÄMISEN OIKEUSTURVAA PARANNETTAVA

Osakesäästäjä etsii erityistä oikeusturvaa yleisimmin kolmenlaisiin ongelmiin. Ensinnäkin pankin tai pankkiiriliikkeen katsotaan toimineen sovitun vastaisesti osakekauppaa koskevassa toimeksiannossa tai varainhoidoissa. Toiseksi sijoituskohteena koskevan yhtiön arvellaan antaneen liian ruusuisia tietoja tai salanneen jonkun ostopäätökseen vaikuttavan tiedon. Kolmanneksi osakkeiden pakkolunastuksessa saatuun lunastushintaan saatetaan olla tyytymättömiä.

Osakekurssien laskiessa joidenkin yhtiöiden kurssit ovat romahtaneet selkeästi yleistä kehitystä enemmän. Kun kurssi romahtaa esimerkiksi 90 %, onko kurssi aikaisemmin muodostunut sellaisen informaation pohjalta, joka täyttää oikeaa ja riittävää kuvaa koskevan vaatimuksen. Voimakkaat kurssimuutokset tulisi viranomaisten aina tutkia. Osakkeisiin sijoittaneella ei ole käytännössä mahdollisuutta tutkia saamansa tiedon oikeellisuutta ja vaatia vahingolleen korvausta oikeusprosessissa vastapuolen kustannuksia koskevan korvausriskin vuoksi.

Sekä viranomaisohjeita että lainsäädäntöä kehittämällä tulisi huolehtia siitä, että myös negatiivisista seikoista tiedotettaisiin avoimesti ja oikea-aikaisesti. Tiedottamisen puute haittaa koko Suomen osakemarkkinoita ja markkinoiden luotettavuudesta saatavaa kuvaa.

Osakkeiden pakkolunastusten yhteydessä on tullut esiin oikeusturvan aukko. Useissa tapauksissa lunastuksen kohteena ovat osakesäästäjät, jotka ovat sijoittaneet yhtiöön muutamia tuhansia tai kymmeniä tuhansia markkoja. He saattavat olla tyytymättömiä Keskuskauppakamari nimeämän välimiehen määräämään lunastushintaan. Vastapuolen oikeudenkäyntikustannuksia koskevan riskin vuoksi asian tutkituttaminen käräjäoikeudessa ei käytännössä ole mahdollista.

Oikeusturvan kehittämiseksi tulisi ennakkoluulottomasti tutkia eri vaihtoehdot, kuten Rahoitustarkastuksen roolin kasvattaminen ongelmatilanteissa, ryhmäkanteen mahdollisuus, erityisen sijoittajansuojaelimen perustaminen riitojen ratkojaksi. Oikeudenkäyntikustannusten kattamista koskevaa säännöstöä tulisi muuttaa: ainakaan osakkeiden pakkolunastustilanteissa lunastajan oikeudenkäyntikustannuksia ei saisi koskaan määrätä sijoittajan kannettavaksi.