ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN TULTAVA OSAKESÄÄSTÄJIEN HYVÄKSI

OSAKESÄÄSTÄJIEN KESKUSLIITTO RY

Osakesäästäjien keskusliitto ry:n liittovaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 21.10.2000 seuraavan julkilausuman.

ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN TULTAVA OSAKESÄÄSTÄJIEN HYVÄKSI

Arvo-osuustilit siirrettiin Arvopaperikeskuksen tietojärjestelmään 16.10.2000. Keskittämisen tavoitteena oli helpottaa uusien tuotteiden liittämistä arvo-osuusjärjestelmään, lisätä kilpailua ja tehostaa pörssikauppojen selvitystä.

Osakesäästäjät pitävät suomalaisen pörssikaupan säilymisen kannalta välttämättömänä, että kaikki osakesäästämiseen liittyvät järjestelmät toimivat moitteettomasti ja kustannustehokkaasti. Tästä syystä liitto pitää tehtyä uudistusta myönteisenä.

Uuden tilanteen tulee näkyä myös arvopapereita koskevien palveluiden hinnoittelussa. Kun nyt on siirrytty entistä kilpailukykyisempään ja tehokkaampaan järjestelmään, arvo-osuusjärjestelmästä yksittäiseltä osakesäästäjältä perittäviä kustannuksia tulee alentaa.

Arvopaperikeskuksen normaalit tilipalvelut ovat yksityishenkilöille maksuttomia. On markkinaperusteisen hinnoittelun vastaista sälyttää yksityishenkilöille säilytysmaksuja sen johdosta, että yhteydenpito keskusrekisteriin tapahtuu pankin tai pankkiiriliikkeen kautta. Osakesäästäjät edellyttävät, että uudistuksen hyödyt tulevat myös välittömästi osakesäästäjien hyväksi.

Viime aikoina on käyty keskustelua Helsingin Pörssin asemasta markkinapaikkana. Osakesäästäjien Keskusliiton mielestä Suomessa tarvitaan markkinapaikka. Tämä on tarpeen sekä laajamittaisen suomalaisyritysten listautumismahdollisuuden takia. Listattuja yrityksiä koskevan tiedonkulun kannalta kotimaisen markkinapaikan säilyttäminen on edullista. Paikallistuntemuksesta on hyötyä myös toiminnan kehittämisessä ja valvonnassa.

Pörssin säilymisen ratkaisevat sijoittajat. Ilman kustannustehokasta toimintaa laajavaihtoisen ja laajasti eri yrityksiä ja sijoittajia palvelevan pörssitoiminnan ylläpitäminen ei ole mahdollista. On erityisen tärkeää välttää palveluiden ylihinnoittelua ja sellaisia hinnoittelumalleja, jotka eivät enää vastaa todellista toimintaa arvopaperimarkkinoilla. Arvo-osuusjärjestelmässä ei enää ole säilytettäviä paperisia osakekirjoja tai muita arvopapereita. Paperiajan säilytysmaksuista tulee vihdoin luopua myös välittäjien hoitamien arvo-osuustilien osalta.