Ahlstrom-Munksjön lunastusta koskeva riita etenee korkeimpaan oikeuteen

Ahlstrom-Munksjön lunastusta koskeva riita etenee korkeimpaan oikeuteen. Four World Capital sekä Antti Kuusimäki ovat saaneet käräjäoikeuden viime elokuussa antamaan päätökseen valitusluvan korkeimmalta oikeudelta. Osakesäästäjien näkemyksen mukaan  Ahlstrom-Munksjö voi muodostaa tärkeän ennakkotapauksen suomalaiselle sijoitusyhteisölle, sillä se määrittää vähemmistöosakkaiden aseman yritysjärjestelyissä suhteessa suuriin osakkeenomistajiin. Käräjäoikeuden päätös voisi pahimmillaan avata oven vähemmistöomistajien – usein yksityissijoittajien – aseman merkittävään heikentymiseen.

Ilmiö on valitettavasti Ahlstrom-Munksjö-tapausta laajempi. Finanssivalvonta kiinnitti alkuvuodesta erityistä huomiota konsortioiden ostotarjouksiin ja osakkeenomistajien tasapuoliseen kohteluun niissä. Myös esimerkiksi Musti Groupin johdon ja sijoittajaryhmän konsortiona viime vuoden lopulla antama julkinen ostotarjous sisälsi useita osakkeenomistajien oikeuksien reiluun toteutumiseen liittyviä kysymyksiä.

Jos käräjäoikeuden päätös Ahlstrom-Munksjö-tapauksessa jäisi voimaan, suomalaisten osakkeenomistajien tulevaisuus näyttäisi synkältä. Etenkään yksityissijoittajilla ei olisi mahdollisuutta puolustaa oikeuksiaan silloin, kun suuremmat osakkeenomistajat pyrkivät valtaamaan yhtiöitä pienempien osakkaiden kustannuksella, hyödyntäen usein informaatioetua ja muita resursseja. Oikeudenkäynnit ovat prosesseina pitkiä ja kalliita. Tämä erottaisi Suomen selvästi ja kielteisesti muista EU-maista, sillä osakkeenomistajia suojellaan EU-tasoisella direktiivillä.

Odotamme korkeimman oikeuden päätöstä asiassa arviolta noin vuoden kuluttua.