Sijoittajaviestintäkyselyn tulokset

Osakesäästäjien Keskusliitto kartoitti yksityissijoittajien mielipiteitä ja näkemyksiä pörssiyhtiöiden sijoittajaviestinnästä. Kysely tehtiin yhteistyössä viestintätoimisto Zeelandin kanssa.

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää miten hyvin pörssiyhtiöiden nykyinen viestintä vastaa sijoittajien tarpeisiin ja toisaalta miten viestintää voisi kehittää.

Pääviesti sijoittajilta oli, että yhtiöiden pitäisi kertoa lisää yhtiöiden tulevaisuuteen vaikuttavista asioista, kun tällä hetkellä raportointi keskittyy hyvin pitkälti menneisyyteen. Lisää tietoa haluttiin erityisesti yritysten markkina- ja kilpailuasemasta, strategian toteuttamisesta ja toimialan yleisistä kehitysnäkymistä.

Kysely tehtiin toukokuun alkupuolella ja siihen vastasi 361 henkilöä. Kyselyn tulokset näet tästä.