RYHMÄKANNE ARVOPAPERIMARKKINOILLA

Osakesäästäjien liittovaltuuston julkilausuma

Helsingissä 2.4.2005

YHTIÖKOKOUKSIA KEHITETTÄVÄ

RYHMÄKANNE ARVOPAPERIMARKKINOILLA

Sijoittajansuojan keinot ovat puutteelliset arvopaperimarkkinoillamme. Lainsäädäntöön on kehitetty sijoittajaa suojaavia säännöksiä. Niiden koettelu ei kuitenkaan käytännön tilanteissa useinkaan ole mahdollista. Vastakkain on usein arvopapereita liikkeeseen laskenut pörssiyhtiö tai välittäjänä toiminut pankki ja yksittäinen pienen arvopaperisalkun omaava osakesäästäjä. Koska useimmista sijoittajansuojan säännöksistä ei ole oikeuskäytäntöä, pienen omistuksen perusteella ei voi ottaa riskiä oikeudenkäynnin häviämisestä sekä samalla vastapuolen kustannusten korvaamisesta. Tällainen oikeustila saattaa houkutella vahvempaa osapuolta kokeilemaan säännösten rajoja. Ilman oikeudenkäyntiä kokeilu saattaa siirtää yleisestikin arvopaperikäytäntöjä epätoivottuun suuntaan.

Samassa tilanteessa olevia osakesäästäjiä on usein paljon. Ryhmäkanne luo kehykset toimia yhteisessä asiassa ja tasapuolistaa osakesäästäjien oikeusturvaa ja oikeudenkäyttömahdollisuutta.

Ryhmäkannetta vastustettaessa vedotaan usein yhdysvaltalaiseen käytäntöön. Tämä on asiatonta. Myös tavanomaisissa vahingonkorvausoikeudenkäynneissä yhdysvaltalainen käytäntö on usein meistä outoa. Silti emme ole poistaneet lainsäädännöstämme mahdollisuutta vahingonkorvaukseen, jos toinen osapuoli on tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttanut vahingon. Oikeuskäytäntö ei sellaisenaan siirry maasta tai kulttuurista toiseen. Myös Ruotsissa on mahdollisuus ryhmäkanteeseen, eikä Yhdysvaltoja vastaavia – suomalaisnäkökulmasta tarkastellen – ylilyöntejä siellä kerrota tapahtuneen. Ryhmäkanteessa suomalaiseen oikeuskulttuuriin sovitettuna on kysymys vain tasapuolisesta mahdollisuudesta oikeuksien puolustamiseen. Viime kädessä oikeusvarmuuden lisääntyminen on kaikkien osapuolten etu.

Tasapuolisuus on jo sinänsä omiaan parantamaan arvopaperimarkkinoilla toteutettavia menettelytapoja. Näin ryhmäkanne jo pelkästään olemassaolollaan mitä ilmeisimmin parantaisi arvopaperimarkkinoiden käytäntöjä ja tosiasiassa ehkäisisi oikeudenkäyntejä. Vaikka monet sijoittajia koskevat asiat ovat rikoksina myös oikeuslaitoksen vastuulla, olemme nähneet, miten ruuhkautuneita nykyiset tiet ovat. Tämä on johtanut oikeusvarmuuden hämärtymiseen. Ryhmäkanne antaa sijoittajille mahdollisuuden ajaa asiaansa nykyistä väylää nopeammin. Vielä parempi olisi, jos lakiin otettaisiin astetta joustavampi viranomainen, joka voisi antaa osapuolia velvoittavia päätöksiä.

Osakeyhtiölaissa sijoittajansuojaa koskevia säännöksiä on tarkoitus muuttaa niin, että aikaisempien yksityiskohtaisten säännösten sijasta yhä enemmän käytettäisiin yleisperiaatteita. Yleisperiaatteisiin vetoaminen ei käytännössä yksittäiselle osakesäästäjälle ole mahdollista sekä näyttökysymysten ja oikeudenkäynnin läpiviennin vaikeuden ja kalleuden takia. Tällaisessa tilanteessa ryhmäkanteen mahdollisuus heikomman osapuolen tueksi on välttämätön. Ilman ryhmäkannemahdollisuutta vireillä oleva osakeyhtiölakiehdotuksen toteuttaminen huonontaa yksipuolisesti sijoittajan suojaa.

Kun pörssi on muutoinkin muuttumassa ruotsalaiseksi/yhteispohjoismaiseksi, Ruotsia huonommat oikeussuojakeinot ohjaavat sijoitusvaroja Suomesta säännöstöltään turvallisempaa naapurimaahamme, ellemme korota oikeussuojakeinoja samalle tasolle myös ryhmäkanteen osalta.

Osakesäästäjien Keskusliitto tukee ryhmäkanteen käyttöönottamista yhdeksi arvopaperimarkkinariitojen hoitokeinoksi. Ryhmäkanteen käyttöönottaminen kehittäisi oikeudenkäyntejä tasapuoliseen suuntaan ja olisi omiaan ehkäisemään sellaisia menettelytapoja, jotka johtaisivat oikeudenkäyntiin.