Miten toimia Lehto Groupin osakkeiden kanssa?

Tämän viestin tarkoituksena on taustoittaa jäsenistöä Lehto Groupin viimeaikaisista käänteistä ja kertoa vaihtoehdoista. Suomen Osakesäästäjät ei kuitenkaan anna suosituksia, miten osakkeen kanssa kannattaa toimia.

Lehto Group Oyj julkaisi eilen 24.10.2023 tiedotteen, jonka mukaan yhtiö on allekirjoittanut aiesopimuksen koskien operatiivisten tytäryhtiöidensä myyntiä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö myy liiketoimintansa pois ja emoyhtiölle jäisi käteisvaroja sekä erinäisiä varallisuus- ja velkaeriä yhteensä noin 5–8 miljoonan euron nettomäärästä, sisältäen arviolta 1–2 miljoonan euron määräiset kassavarat. Yhtiöllä on liikkeellelaskettuna noin 15 miljoonan euron edestä vaihtovelkakirjalainoja.

Käytännössä yhtiön velat ovat suuremmat kuin varat, joten hyvin todennäköinen lopputulos on konkurssimenettely. Jos vaihtovelkakirjalainat konvertoidaan Lehdon osakkeiksi, nykyosakkeenomistajien omistusosuus laimenee murto-osaan nykyisestä.

Mitkä ovat sijoittajan todennäköisimmät vaihtoehdot?

Vaihtovelkakirjalainat konvertoidaan osakkeiksi, jolloin nykyisten osakkeenomistajien omistusosuus laimenee huomattavasti. On hyvin epätodennäköistä, että nykyomistajien näkökulmasta kurssi elpyy merkittävästi jo nähdyn voimakkaan kurssilaskun ja omistuksensa laimenemisen jälkeen.

Yhtiö ajetaan konkurssimenettelyyn, jolloin osakkeenomistajille ei jää menettelyn kustannusten sekä velkojien jäljiltä jaettavaa. Omistuksen arvo on nolla, mutta tappiot voi vähentää vasta sen vuoden verotuksessa, kun konkurssi vahvistetaan. Prosessissa voi kestää vuosia.

Kummassakin edellä mainitussa vaihtoehdossa osakkeiden myynti pörssissä on varteenotettava vaihtoehto, sillä tappiot voi vähentää jo tämän vuoden verotuksesta lähtien.