Parhaat vinkit miten aloittaa sijoittaminen

Yhä useampi suomalainen säästää ja sijoittaa. Sijoittaminen nähdään nykyään yhtenä vaurastumisen muotona ja työkaluna kartuttaa varallisuutta, joka mahdollistaa esimerkiksi tulevaisuuden haaveet tai turvaa oman eläkkeen. Sijoittamisen aloittaminen koetaan kuitenkin hankalaksi. Markkinoilla on tarjolla tuhansia ja tuhansia eri sijoitusvaihtoehtoja samalla kun aloittelevan sijoittajan suurin huoli on menettää sijoittamansa varallisuus.


Keräsimme parhaat vinkit miten aloittaa sijoittaminen ja mitä se vaatii yksityishenkilöltä.


Arvo-osuustilin avaaminen

Tarvitset sijoittamista varten arvo-osuustilin, jonka avaaminen onnistuu helposti pankkien verkkopalveluissa tai varaamalla ajan pankin konttoriin. Arvo-osuustili on tili, jossa säilytetään arvopapereitasi. Arvo-osuustiliin pitää yhdistää normaali pankkitili (tai vastatili), josta rahat siirretään arvo-osuustilille. Arvo-osuustilin avaaminen on yleensä ilmaista, mutta osa palveluntarjoajista voi veloittaa arvo-osuustilin ylläpidosta maksun. Muista huomioida kulut sijoittamisessa!

Osakesäästäjien yhteistyökumppanit ovat tarkoin valittuja. Kumppanit tarjoavat mm. rahanarvoisia pankki- ja välittäjäetuja jäsenillemme. Tutustu jäsenetuihin.

Arvonvaihtelut kuuluvat osakesijoittamiseen, mutta riskiä voi pienentää eri tavoin. Osakesäästäjien jäsenenä pääset mukaan sijoituskursseille ja muihin tapahtumiin, jossa opit sijoittamisesta enemmän.

Määrittele oma sijoitusportfolio

Arvo-osuustilin avaamisen jälkeen on aika valita sijoituskohteet. Sijoituskohteet yhdessä muodostavat sijoitusportfoliosi. Tyypillisiä sijoituskohteita ovat rahastot, osakkeet ja korkoinstrumentit. Yleisesti ottaen helpoin ja turvallisin tapa aloittaa sijoittaminen alhaisella osaamisella on sijoittaminen indeksirahastoihin, jotka sijoittavat osakkeisiin jonkin ennalta valitun kriteerin perusteella. Ennalta valittu kriteeri voi olla maanosa tai toimiala.

Indeksirahasto seuraa aina tiettyä ennalta määriteltyä indeksiä ja on tästä syystä kulutasoltaan matalampi kuin aktiivisesti hallinnoitu rahasto.

Arvonvaihtelut kuuluvat osakesijoittamiseen, mutta riskiä voi pienentää eri tavoin.

Sijoitusportfolion riskipitoisuuden pienentämiseksi on suositeltavaa hajauttaa sijoitukset niin maantieteellisesti, toimialoittain kuin ajallisesti. Hyvän hajautuksen saa aikaiseksi jo 1–3 indeksirahastolla, jotka sijoittavat eri maihin tai maanosiin. Ajallisen hajauttamisen saa toteutettua hyvin kuukausisäästämällä kyseisiin rahastoihin joka kuukausi saman summan riippumatta markkinatilanteesta.

Määrittele sijoitushorisonttisi

Sijoitushorisontin pituus on yksi tärkeimpiä tekijöitä onnistuneen sijoituskokemuksen saavuttamiseksi. Liian lyhyt sijoitushorisontti altistaa sijoittajan erittäin suurelle riskille. Lyhyellä sijoitushorisontilla viitataan tässä alle 5 vuoden ajanjaksoon.

Sijoittajan paras ystävä on aika. Tämän vuoksi sijoitushorisontin olisi hyvä olla mahdollisimman pitkä. Mitä pitempi sijoitushorisontti on, sitä enemmän hyödyt myös niin kutsutusta korkoa korolle -efektistä.

Markkinoiden laskiessa on harvoin oikea aika myydä sijoitukset tappiollisina. Tarkoin suunnitellussa sijoitussuunnitelmassa pysyminen on yleensä paras ratkaisu.

Sijoitusten arvonvaihtelu

Sijoitustesi arvo määräytyy päivittäin markkinoiden hinnoittelemana, joka laskusuhdanteessa tarkoittaa sijoitustesi arvon laskua ja noususuhdanteessa nousua. Varovaiselle ihmiselle on suositeltavaa aloittaa sijoitusura pienillä kuukausittaisilla summilla, jotta arvonvaihteluun tottuu henkisesti.

Markkinoiden laskiessa on harvoin oikea aika myydä sijoitukset tappiollisina. Tarkoin suunnitellussa sijoitussuunnitelmassa pysyminen on yleensä paras ratkaisu. Jos olet epävarma sijoitussuunnitelmastasi, suosittelemme, että olet yhteydessä omaan pankkiisi, joka yleensä auttaa sinua sijoitusosaamisesi kartoittamisessa ja sijoitussuunnitelman laatimisessa.

Sijoitustuotteiden tuotto-odotus

Osakkeiden keskimääräinen tuotto on ollut historiallisesti noin 7 prosenttia vuodessa. Tämä 7 prosentin tuotto ei välttämättä toteudu tulevaisuudessa. Toisaalta ei ole myöskään syytä olettaa, että 7 prosentin tuotto ei toteutuisi. Pidä kuitenkin mielessäsi, että positiivisen tuoton lupaaminen on mahdotonta.

Osakkeista koostuva indeksirahasto ei tuota 7 prosenttia joka ikinen vuosi. Kuitenkin pitkällä aikavälillä vuotuinen keskituotto voi päästää vastaaviin lukuihin.

Sijoituskohteen historiallinen tuottokäyrä näyttää yleensä sekä nousuja ja laskuja. Näin ollen on normaalia, että sijoittamasi rahan arvo myös vaihtelee. Markkinat eivät aina ole noususuhdanteessa.

Sijoittamisen aloittaminen nyt on silti aina järkevää. Negatiivinen tuotto pitkiäkin aikoja ei tarkoita sijoituksen epäonnistumista tai toimimattomuutta. Pitkällä aikavälillä nämä arvonvaihtelut tasoittuvat, kunhan ostoja tehdään säännöllisesti (esim. kuukausittain) markkinatilanteessa riippumatta.

Kulut sijoittamisessa

Sijoituksille voi koitua kuluja esimerkiksi ostamisesta, myymisestä ja säilyttämisestä. Kulujen seuraaminen on äärimmäisen tärkeää heti alkumetreistä lähtien.

Mitä enemmän ulkoistat sijoituspäätöksiä muille tahoille (aktiiviset rahastot tai varainhoito), sitä enemmän on kuluja. Mitä enemmän kuluja, sitä vähemmän tuottoa sinulle keskimäärin jää.

Kulut on toki hyvä suhteuttaa omaan osaamiseen ja aikaan, jonka on valmis käyttämään sijoitusmarkkinoita seuratessa.

Myyntivoiton verotus

Myyntivoitosta kertynyt voitto on yleensä veronalaista tuloa. Esimerkiksi osakkeiden tai rahasto-osuuksien myymisestä joutuu maksamaan veroa, jos sijoitus on voitolla. Veroa maksetaan vain voitoista, ei koko pääomasta. Pääomaverotus Suomessa vuonna 2021 on 30 % ja verotettavan pääomatulon 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 %.

Esimerkki: Simo Sijoittajan pääomatulot vuonna 2021 ovat yhteensä 35 000 €. Simo maksaa 30 % pääomatuloveroa tuloistaan 30 000 € saakka. Tämän ylittävästä 5 000 € osuudesta Simo maksaa 34 % veron.