Siili Solutions Oyj: Liiketoiminnan tilasta pitäisi tiedottaa pörssiin nykyistä useammin

  • Aloitteen jättäjä Juha Kallio
  • Aloite jätetty 22.3.2024
  • Aloite sulkeutui 22.4.2024
  • Yhtiö Siili Solutions Oyj
  • Allekirjoituksia 20
  • Osakemäärä 19151

Liiketoiminnan tilasta pitäisi tiedottaa pörssiin nykyistä useammin. Aloitteeni koskettaa siis yleisluontoisesti tätä otsikon asiaa, mutta se voidaan toteuttaa eri tavoin:

Taustaa: Nykyisellään Siilillä on kaksi kattavampaa katsausta vuodessa H1 (puolivuotiskatsaus) ja H2 (tilinpäätöskatsaus) ja kaksi kevyempää liiketoimintakatsausta Q1 ja Q3. Siili itse ilmoittaa verkkosivuillaan, että ”Siili Solutions Oyj:n Q1 ja Q3 liiketoimintakatsaukset eivät ole IAS 34 -standardin mukaisia osavuosikatsauksia. ”. Tämän muuttaminen tavalla että myös Q1 ja Q3-katsaukset ovat IAS 34 -standardin mukaisia osavuosikatsauksia on aloitteeni minimivaatimus.

Ehdotan kuitenkin tässä vielä enemmän: kevytkin kuukausikatsaus lisäisi näkyvyyttä Siilin liiketoimintaan aikana kun sijoittajat janoavat jatkuvasti lisää tietoa nopeammassa tahdissa. Tälle on selvää tarvetta koska Siilin osakekurssin kehitys on ollut pörssissä viime vuodet tiedottamisestakin johtuen erittäin heikkoa ja osakkeen aliarvostus suhteessa verokkeihin ja huomioiden erittäin terve tase on ilmeinen mm. Inderesin analyyseissä.

Osakekurssilla on selvää merkitystä mm. tulevan kasvun rahoittamisessa osakeannein ja koska kyseessä ei ole ”osinko-osake” niin kurssinoususta pitäisi tulla myös suurin osa omistajan tuotosta. Ahkerammin tiedottaminen lisäisi osakkeen vaihtomääriä ja helpottaisi pörssiä saavuttamaan oikean arvostuksen. Kaikkihan me tahdomme että osakemarkkinat ovat tehokkaat.

Esimerkiksi kilpailija Gofore julkaisee kuukausittain: ”Gofore julkaisee kuukausittain katsauksen liiketoimintansa kehityksestä. Kuukausittainen liiketoimintakatsaus sisältää henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten kuukausittaisen viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta konsernin pro forma -liikevaihdon sekä henkilöstökehityksestä kertovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut.”

Siililläkin digitaalisaation edelläkävijänä varmasti nämä luvut tiedetään yksiköittäin ja tieto voidaan julkaista esim. 1kk jälkikäteen. Lisäksi olisi hyvä tiedottaa kansainvälinen liiketoiminta eroteltuna kokonaisuudesta ja/tai ainakin yksiköittäin kehitys ja kokonaisuus erikseen.

SIILI SOLUTIONS OYJ:N VASTAUS ALOITTEESEEN:

Kiitämme Suomen Osakesäästäjiä, sekä aloitteen laatinutta ja sitä kannattaneita osakkeenomistajia aktiivisuudesta ja palautteesta Siilin taloudellisen tiedottamisen kehittämiseksi. Yhtiö on sitoutunut jatkuvasti kehittämään taloudellista tiedottamistaan ja ottaa kehitystyössään huomioon niin sääntelyn asettamat vaatimukset, markkinakäytännön kuin sijoittajien palautteenkin. Tällä hetkellä Siili julkistaa taloudellista tietoa sääntelyn edellyttämää tasoa laajemmin julkistaessaan vapaaehtoisesti Q1 ja Q3 liiketoimintakatsaukset. Yhtiö on tarkastellut ja päivittänyt tiedonantopolitiikkaansa viimeksi kesällä 2023 ja samassa yhteydessä päättänyt siirtyä kaksikieliseen tiedottamiseen. Yhtiön tiedontopolitiikan mukaisesti Siilin tiedottaminen perustuu läpinäkyvyyteen, avoimuuteen, rehellisyyteen, tasapuolisuuteen ja aktiivisuuteen. Siilin tiedottamisen jatkuvana tavoitteena on antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnasta mahdollisimman pian, mistä syystä julkistettavan tiedon laatua, laajuutta ja frekvenssiä tarkastellaan säännöllisesti.

Ystävällisin terveisin

Tomi Pienimäki
CEO

Takaisin osakasaloitelistaan